CDA was zaterdag op de Middenbaan voor de Waterschapsverkiezingen

Zaterdag 8 november 2008 heeft het CDA met Leo van Gelder als kandidaat campagne gevoerd voor de waterschapsverkiezingen die worden gehouden van 13 tot 25 november.

 

Met de leuze voor veilige dijken en helder water zijn er veel flyers uitgedeeld.

Met name de mensen die de ramp van 1953 nog hebben meegemaakt onderstreepten het belang van deze verkiezingen en de inspanningen die daarvoor worden verricht. Naast deze positieve geluiden waren er ook de nodige kritische opmerkingen. Dit leverde de nodige discussies op over de noodzaak van een democratisch gekozen functioneel bestuur die de diverse belangen tegen elkaar afweegt bij het bepalen van het peilbesluit, de waterstand van het buitenwater.

Helaas weren deze positieve en kritische opmerkingen afgewisseld met geluiden  van desinteresse waaruit blijkt dat veel inwoners er nog niet van bewust zijn dat juist het waterschap zorgt voor veilige dijken en helder water en dat het niet zo vanzelfsprekend is dat men op een zonnige zaterdag kan winkelen op een droge Middenbaan

Houd het water helder

Met Leo van Gelder