CDA: wijkteams moeten beter functioneren!

Barendrecht | De CDA-fractie vindt dat het college snel met een plan moet komen om de wijkteams beter te laten functioneren. Uit onderzoek van de Rekenkamer Barendrecht blijkt namelijk dat er forse knelpunten zijn in de zorgverlening.

Sinds 2015 werkt de gemeente met 4 wijkteams die zorg in de brede zin moeten bieden aan haar inwoners. Het gaat om jeugdhulp, schuldhulpverlening of hulp voor thuiswonende ouderen. Als de wijkteams geen oplossing kunnen bieden dan hebben zij een verwijsfunctie naar specialistische hulp.

De Rekenkamer Barendrecht heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de wijkteams en op 10-1-2018 zijn de resultaten gepubliceerd. De Rekenkamer concludeert dat er een kloof is tussen beleid en uitvoering. Hierbij vraagt de Rekenkamer zich af of de verwachtingen van de gemeente t.a.v. de zelfredzaamheid van de burger wel realistisch is.

Het blijkt dat er sprake is van veel knelpunten in de zorgverlening en dit zijn niet de minste. Zo zijn er wachtlijsten voordat men bij de teams terecht kan. Ook specialistische hulp blijft na doorverwijzing vaak te lang uit en er is nauwelijks samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties in de wijk. De medewerkers van het wijkteam gaan gebukt onder vele administratieve taken wat ten koste gaat van de zorgverlening aan de Barendrechtse burgers. Het CDA vindt het met name zeer zorgelijk dat er wachtlijsten zijn voor specialistische jeugdzorg. Juist hier zou onmiddellijk hulp moeten worden geboden omdat de problemen groter worden als de hulp uitblijft, met alle risico’s van dien.

De fractie van CDA Barendrecht zal bij de behandeling in de raad de wethouder om opheldering vragen en vooral aandringen op een plan van aanpak.