CDA wil aantrekkelijke Middenbaan

Op 25 juni 2013 stond het onderwerp Centrumontwikkeling weer op de agenda. Dat ging dan om het gebied rondom de Middenbaan en de Lohmanstraat.

Over het gebied rondom het Postkantoor en de Brandweerkazerne zal Patrimonium zich ontfermen. Daar komen levensloopbestendige appartementen, met op de begane grond zorgvoorzieningen. Het CDA hoopt dat Patrimonium snel verder kan  gaan met de planontwikkeling, zeker omdat nu definitief is dat de Brandweerkazerne in het voorjaar van 2014 kan verhuizen. Zou ook heel mooi zijn als de ook door Barendrechtse ouderenbonden gewenste huisartsenpraktijk daar kan worden gevestigd.

Ook in het winkelgebied staan een behoorlijk aantal levensloopbestendige woningen gepland. Boven de nieuw te bouwen winkels en mogelijk ook daar waar winkels op de Middenbaan door eigenaars herbouwd gaan worden. Het aantal m2 winkeloppervlakte dat het CDA gewenst vindt moet fors minder worden dan in de eerdere plannen. De economische teruggang is dieper en duurt langer dan werd gedacht en gehoopt. Internet verandert ook blijvend het koopgedrag. Dat merken de winkeliers behoorlijk in hum omzet. De zorg daarover werd ook duidelijk uitgesproken door de inspreken BIZ-voorman Dennis Boom.
Tegelijkertijd leeft breed de wens om het gebied aantrekkelijker te maken. En de toevoeging van een beperkt aantal winkels, ook een paar grotere, dat zou de kracht van het gebied kunnen verbeteren. Over de hoeveelheid die dan passend wordt verschillend gedacht. De gezamenlijke winkeliers denken aan maximaal 2 – 3000m2, en dat is ook de denkrichting van het CDA.
Veel minder winkels dan eerder gedacht. Maar de behoefte aan woningen in de buurt van voorzieningen voor ouderen (en starters op de woningmarkt), die blijft ook volgens de ouderenbonden groot. En Mieke van der Ven, die namens de gemeenschappelijke ouderenbonden insprak tijdens de commissie, die was er helder over: het duurt allemaal veel te lang – we verwachten nu echt actie van de gemeenteraad van Barendrecht.

Op 8 juli 2013 zal de gemeenteraad beslissen over volgende stappen. Wat het CDA betreft is dat aan marktpartijen, hoe men optimaal het gebied kan ontwikkelen, met een beperkte hoeveel winkels en een flink aantal levensloopbestendige woningen. Daarbij moet op een slimme manier parkeergelegenheid worden georganiseerd. Een grote parkeergarage zoals in de oorspronkelijke plannen lijkt bij deze omvang van de nieuwbouwplannen niet nodig. Maar bewoners en bezoekers moeten wel kunnen parkeren. En dan ook gratis, want dat standpunt deelt het CDA met de meerderheid van de raad.

Tagged