CDA wil toezicht houden op gevolgen handhavingsbeleid WWB

Op 2 april 2013  werd in de gemeenteraad de uitvoering  het wetsvoorstel Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid 2013 SZW behandeld.

Het college verzocht de raad om de handhavingsverordening vast te stellen. Kort gezegd staan in deze verordening allerlei financiële sancties die worden opgelegd als iemand met een WWB (wet werk en bijstand) uitkering verplichtingen niet nakomt. Voorbeelden zijn het achterhouden van gegevens of het niet opgeven van verdiensten. Ook kan iemand een boete krijgen als hij of zij passende arbeid weigert dat wordt aangeboden. De sancties kunnen heel ver gaan .

De fractie van CDA Barendrecht heeft het initiatief genomen om een motie in te dienen.  Deze motie is samen met VVD en D66 ingediend.  In deze motie hebben wij het college verzocht om 1x per 6 maanden terugkoppeling te geven over het handhavingsbeleid. Ook vindt het CDA dat er meer cijfers moeten komen over de resultaten van het handhavingsbeleid. Wij vinden als fractie dat handhaven moet. Iemand die willens en wetens de regels overtreedt moet worden gestraft.

Anderzijds moeten we ook oog hebben voor de gevolgen. De sancties kunnen heel diep ingrijpen in het gezin van degene die de boete krijgt opgelegd. Als CDA  Barendrecht willen wij niet dat er zeer schrijnende situaties ontstaan als gevolg van de opgelegde sanctie. Redenen genoeg, zo vindt het CDA, om over  de uitvoering van deze nieuwe wetgeving regelmatig door de wethouder te worden bijgepraat. De motie is aangenomen met 23 stemmen voor en 4 tegen.