CDA Zorgteam met 10 standpunten

 

 1. Kwetsbare medemens
  Wij komen op voor de kwetsbare medemens. Zij hebben recht op de beste zorg ongeacht hun inkomen of vermogen.
 2. Jeugd
  Wij hebben aandacht voor de jeugd en zijn voor een bloeiend verenigingsleven.
 3. Zorg in de wijk
  Wij vinden dat zorg efficiënt en dichtbij moet worden georganiseerd in de wijk waar iemand woont.
 4. Mantelzorg
  Wij willen mantelzorg stimuleren en willen mantelzorgers ontlasten door de respijtzorg.
 5. Vrijwilligerswerk
  Wij zijn een voorstander van vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor een uitkering.
 6. Ipad
  Wij willen het isolement van ouderen verminderen. Dit kan door hen te stimuleren/ leren met een iPad om te gaan.
 7. Gezonde levenstijl
  Wij willen mensen enthousiast maken om te bewegen en stimuleren een gezonde leefstijl.
 8. Levensloopbestendige woningen
  Wij willen meer levensloopbestendige woningen in het centrum en procedures woningaanpassingen vergemakkelijken.
 9. Zorgmijders
  Wij willen aandacht voor zorgmijders en daar meer specifiek beleid op ontwikkelen.
 10. WMO-raad
  Wij hechten veel waarde aan deskundig advies van WMO- raad cliëntenplatforms en patiëntenverenigingen.
Tagged