Fietsen volgens CDA Barendrecht

fietsen wegwijzerHet CDA heeft deze raadsperiode een actief fietsbeleid gevoerd en zal dat in de komende raadsperiode ook blijven doen.

Barendrecht  heeft een goed fietspadennetwerk zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Het CDA is daar trots op en ziet er dan ook op toe dat dit zo nodig wordt uitgebreid.  Zo heeft het CDA bij de realisatie van de campus van  het Calvijn en Dalton het burgerinitiatief ondersteund om het fietsverkeer richting de campus zo veel mogelijk in goede banen te leiden.

Deze fietspaden moeten echter wel goed worden onderhouden. Doordat de raadsleden van het CDA zelf intensief gebruik maken van de Barendrechtse fietspaden houden zij automatisch de kwaliteit van deze paden in de gaten en spreken het college daar dan op aan.

Bij de ontwikkeling van het Centrum zal de fractie er ook alert op zijn dat dit goed toegankelijk moet blijven voor de fietser en dat er ook rekening wordt gehouden met voldoende stallingsgelegenheden. Deze moeten dusdanig zijn uitgerust dat de fietsen op een gedegen manier met een ketting op slot kunnen worden gezet om diefstal tegen te gaan.

De fietspaden moeten zo nodig van een goede verlichting zijn voorzien in het kader van de sociale veiligheid.  Met name de onderdoorgangen (fietstunneltjes) moeten goed verlicht zijn.

Het CDA vindt het belangrijk dat er in het Barendrechtse buitengebied zoveel mogelijk functiescheiding moet worden toegepast bij de aanleg van fiets- en wandelpaden.

In het recreatiegebied de Oude Maas bij het Pannenkoekenhuis is dit principe niet toegepast. Hierdoor ontstaan er gedurende de weekenden bij mooi weer hinderlijke situaties  doordat  zowel wandelaars,  fietsers, skaters enz. van het fietspad gebruik maken. Het CDA ijvert er voor om hier een extra wandelpad aan te leggen.

De Oude Maaszone  van Barendrecht met de Zuidpolder ligt centraal op het eiland IJsselmonde en verbindt de diverse recreatiezones op het eiland. Het CDA vindt het belangrijk dat de fietspaden van Barendrecht aansluiten op die van Zwijndrecht/Ridderkerk en die van Albrandswaard waardoor er een aaneengesloten netwerk van fietspaden ontstaat.

Het ontbreken van een fietspad langs de Verenambachtseweg is de CDA fractie een doorn in het oog. Het CDA gaat zich sterk maken voor een goede fietsverbinding als het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zal worden gerealiseerd.

Prettig en veilig fietsen had de aandacht van het CDA en dat zal zo blijven. 

Tagged