CDA:Verkeersopstopping dreigt rond afslag A15

De CDA fractie in Barendrecht maakt zich zorgen over de verkeerssituatie rond de afslag Barendrecht van de Rijksweg A15.  

"De toename van het vrachtverkeer naar nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein "BT-Oost" geeft extra verkeersdruk. Ook de toegenomen activiteiten in Cornelisland, op de grens met Rotterdam zorgen voor extra verkeer. Daarnaast gaat op het bedrijventerrein achter de meubelboulevard binnenkort ook het eerste bedrijfspand worden geopend." Aldus Klaas Groenendijk, raadslid van het CDA Barendrecht. Door de toename van gebouwen en dus verkeer voorziet Groenendijk een verstopping op het lokale en regionale wegennet.

In mei komt daar nog het verkeer naar het nieuwe Maasstad Ziekenhuis en de Zorgboulevard bij, dat voor een belangrijk deel dezelfde afslag van de A15 zal gaan gebruiken. De CDA fractie vreest dat zonder snelle maatregelen het verkeer grote problemen zal onder vinden. Dit kan zelfs gaan leiden tot extra filevorming op de A15 zelf.

Die problemen waren voorzien. Eerder was de gemeenteraad toegezegd dat de problemen worden opgelost in een pakket ‘ultra korte termijn maatregelen’, Dat was medio 2008. De CDA fractie vraagt zich af wat ultra-korte-termijn betekent in dit verband. Vandaar dat het CDA aan het college van B&W onderstaande vragen heeft gesteld. De belangrijkste vraag: "waar blijven de extra rijbanen voor het links en rechts afslaand verkeer".