Onderzoek behoud Rotterdampas voor minima

Op verzoek van de CDA-fractie stond op 15 februari 2011 de Rotterdampas op de agenda van de commissie Samenleving. Aanleiding was de brief van wethouder Versendaal over de weigering van Rotterdam om in Barendrecht de pas alleen aan minima onder de geldende voorwaarden te verkopen. In de Verordening van het Sport, Cultuur- en Educatiefonds,  dat mensen met een minimuminkomen ondersteunt om aan Barendrechtse activiteiten deel te nemen wordt de Rotterdampas genoemd.  De bijdrage uit dit fonds  per kalenderjaar per rechthebbende is € 200. Maar dat was op het moment dat Barendrecht de pas nog verkocht. Nu moet men naar Rotterdam, waar op diverse punten in de stad de pas voor het volle tarief voor iedereen te koop is. De wethouder gaat op verzoek van het CDA nu onderzoeken of via deze omweg de pas als nog voor minima beschikbaar kan zijn. Bij het verstrekken van ondersteuning aan mensen met een minimuminkomen gelden strikte regels en dat moet vooraf helder zijn of dit ook echt zo kan.

Over twee weken zo heeft de wethouder ons beloofd ,krijgen wij het antwoord en de mogelijk financiële consequenties. Voor het Sport- , Cultuur- en Educatiefonds zijn middelen in de begroting opgenomen.