Centrumontwikkeling en de concept-structuurvisie

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2008 heeft de Raad unaniem besloten om de concept-structuurvisie vrij te geven voor inspraak. De structuurvisie beschrijft op hoofdlijnen wat de plannen zijn in het centrum van Barendrecht.

Vanaf 9 juni 2008 is dit plan beschikbaar en verkrijgbaar op het gemeentehuis. Ook via site van de gemeente Barenrecht  is dan alle informatie verkrijgbaar.
In de week van 9-14 juni zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waar de wethouder en ambtenaren informatie geven en vragen kunnen beantwoorden. Op 10 en 12 juni is de voorlichting specifiek gericht op de bewoners, op 11 juni gaat het vooral om de ondernemers in het centrum. Op 13 juni zijn de wethouders en de beleidsmedewerkers aanspreekbaar op de markt op het Binnenhof. Een of meer leden van de CDA-fractie zullen op alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

Vanaf 9 juni hebben alle bewoners van Barendrecht zes weken de tijd om hun mening te geven. Als dat schriftelijk gebeurt via het indienen van een “zienswijze” dan wordt deze mening ook officieel meegenomen. Deze krijgt een plek in het verslag dat van alle zienswijzen wordt gemaakt, wordt meegenomen in de besluitvorming en de indiener krijgt ook een schriftelijk reactie.
Als u de CDA-fractie gewoon aanspreekt of mailt, dan nemen we daar uiteraard ook goede nota van, en proberen we het ook mee te nemen in onze overwegingen.
Dat de concept-visie is vrijgegeven voor inspraak, wil uiteraard niet zeggen dat er nu ook al definitieve beslissingen zijn genomen. Er komt nog een discussie over parkeren en alle rekensommen moeten nog een keer worden gemaakt. Verder is er nog overleg met mogelijke strategische partners, zoals ontwikkelaars en bijvoorbeeld Woonzorg Nederland, de eigenaar van het Borgstede-complex, die een rol zouden kunnen gaan spelen. En niet het minst belangrijke, alle inspraak van de komende periode wordt meegenomen.

De CDA-fractie heeft ook nog wel een wensenlijstje. We vinden het totaal aantal woningen nog aan de hoge kant. Verder moet er nog eens heel goed naar de hoogte worden gekeken naar de hoogte van het gebouw dat mogelijk langs de Binnenlandse Baan komt. Wij vinden 6 + 1 woonlagen in het Centrum op bepaalde plekken acceptabel, maar niet overal.
Voor eigenaren en huurders moeten goede regelingen worden gemaakt en we moeten proberen tijdens de bouwperiode de overlast voor bewoners en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden.
Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie (evenals enkele andere fracties) ook nog aandacht gevraagd voor de huidige gebruikers van het Trefpunt. Dit gebouw, de voormalige Groen van Prinstererschool gaat in de plannen verdwijnen. Wethouder Bas Nootenboom heeft de toezegging nog eens herhaald dat alle gebruikers een nieuwe plek kunnen krijgen in het centrum.

De wethouders heeft ten overstaan van een volle publieke tribune ook een uitgebreide toelichting gegeven over het proces en het mogelijke tijdschema. Voor de bewoners van de Driekhoek schat hij in dat de werkzaamheden vermoedelijk over drie jaar zullen gaan starten. Andere delen van het plan hebben een iets kortere of veel langere doorlooptijd.
Wij snappen als fractie heel goed dat de onzekerheid voor bewoners en bedrijven een heel vervelend aspect is van de plannen. Het gaat echter over een ingewikkeld proces, dat in de uitvoering heel erg afhankelijk is van een aantal factoren, die niet of moeilijk te beïnvloeden zijn.

In november 2008 zal de besluitvorming definitief worden, dan wordt duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Niet iedereen is bij een dergelijk ingrijpend proces tevreden. De CDA-fractie ziet knelpunten en zal ook goed luisteren naar de bewoners van Barendrecht. De belangrijkste doelstellingen, die ik hierna nog maar eens noem, maken het naar onze mening waard om Barendrecht-Centrum goed op de schop te nemen:
– Levensloop bestendige bouwen voor de mensen die ook als ze ouder worden of zijn in het Centrum willen (blijven) wonen.
– Ook voor andere doelgroepen (jongeren) moeten een aantal betaalbare woningen beschikbaar komen
– Het centrum moet aantrekkelijker worden en met goede voorzieningen een echte ontmoetingsplek worden
– Laden en lossen voor de winkels en parkeren moet voor de toekomst goed geregeld worden
– Betere kwaliteit van wonen voor huidige en toekomstige bewoners van Borgstede

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht!