Centrumontwikkeling stap verder

Dinsdag 29 maart 2011 is de Gemeenteraad akkoord gegaan met de voorstellen van het college voor het centrum van Barendrecht. Het gaat dan om het aantrekkelijker maken van het winkelgebied, het verbeteren van de parkeervoorzieningen en het toevoegen van een flink aantal levensloopbestendige woningen en jongeren/starterswoningen. De CDA fractie is blij met de wat nu voorligt.

In het kort:

  • Zo’n 270 nieuwe, levensloopbestendige woningen rondom de Middenbaan, die zo’n 60 oudere (vooral huur) woningen in de Driehoek vervangen, in verschillende prijsklassen, sociale huur en koop;
  • Een flinke toevoeging van het aantal winkels, op een aantrekkelijke manier gesitueerd, zodat een mooi winkelrondje ontstaat en een aantrekkelijker centrum;
  • Een parkeergarage onder woningen en winkels en een betere logistiek voor de winkelbevoorrading;
  • Ontwikkeling van de locaties Postkantoor en Druivenpad, met vooral levensloopbestendige woningen door Patrimonium;
  • Vernieuwing en uitbreiding van de zorgwoningen van Borgstede; daarbij ligt het initiatief vooral bij de exploitanten van Borgstede, Woonzorg Nederland en Laurens. Dat moet zorgen voor verbetering van de huidige, deels verouderde accommodatie. En dat moet ook nog 100 tot 150 nieuwe levensloopbestendige woningen opleveren.

Winkels en woningen

De uitbreiding van het aantal winkels biedt de mogelijkheid om het Barendrechtse karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden. De broodnodige uitbreiding van het aantal woningen voor vooral ouderen, maar ook voor jongeren, kan eindelijk beginnen. Waarbij aangetekend dat het toch nog wel enkele jaren zal duren voordat de eerste winkels en woningen zullen worden opgeleverd.

Belangrijke aandachtpunt voor het CDA is de fasering van de uitbreiding van het aantal winkels om marktontwrichting en leegstand te voorkomen.

Parkeren

De discussie over het parkeren is nog niet afgelopen. Betaald parkeren in de nieuw te bouwen voorziening is zal niet te voorkomen zijn. Anders worden de lasten voor alle bewoners van Barendrecht hoger, en dat mag niet gebeuren. In het omliggende gebied is de denkrichting niet betaald parkeren. Maar over hoogte van tarieven, de exploitatievorm en het voorkomen van allerlei gedoe met vergunningen en uitwaaiering van het parkeren, daarover is het laatste woord nog niet over gezegd. Het college heeft de opdracht om in het najaar met een goed verhaal te komen over de verdere invulling van betaald parkeren.

Ook moet nog een projectontwikkelaar worden geselecteerd, die wil gaan bouwen op de voorwaarden van de gemeente. Bij die procedure zal ook blijken of "de markt" het ook ziet zitten in de plannen.

Wilt u meer weten over de plannen, wilt u de tekeningen zien, heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om even contact op te nemen met CDA-woordvoerder  Klaas Groenendijk