CDA besluit over locatie nieuwe school

Dinsdag 29 maart 2011 heeft de Gemeenteraad besloten om een nieuwe VMBO school te bouwen aan de Dierensteinweg naast de school van Edudelta (voorheen de Gaarde). Ook de CDA fractie heeft ingestemd met dit voorstel van het college.  

Focus Beroepsacademie

De nieuw te bouwen school gaat onderdak bieden aan VMBO leerlingen van zowel het Dalton als het Calvijn. Deze scholen werken samen in een concept dat de Focus Beroepsacademie heet en waarbij leerlingen zich vooral richten op praktijkonderwijs.

Geen gemakkelijke keuze

De keuze voor de zogenaamde veld 10 locatie (omdat de school op het veld 10 van de BVV wordt gebouwd) was geen vanzelfsprekende en ook geen gemakkelijke keuze voor de CDA fractie. Eerder in het traject had onze fractie de voorkeur voor de locatie nabij het NS station. Echter omdat de grond daar reeds gereserveerd was voor andere doeleinden leverde de bouw van de school daar een gat van enkele miljoenen in de begroting op. Dit gat kon de CDA fractie niet verantwoord dichten zonder onacceptabele keuzes te maken op andere beleidsterreinen.

Daarnaast is de CDA fractie blij dat niet gekozen is voor de locatie op veld 5, nabij de Maasstraat. Zoals eerder al gesteld is, was deze locatie voor de CDA fractie onbespreekbaar. Op veld 10 komt straks een tweede campus, nu niet voor theorieonderwijs zoals in Lagewei, maar voor praktijkonderwijs. Ook ligt de locatie centraal ten opzichte van bedrijven en zorginstellingen, wat samenwerking tussen school en praktijk mogelijk moet maken.

Wel maakt de CDA fractie zich zorgen over de externe veiligheid. De school wordt dichtbij een snelweg gebouwd met de nodige gevolgen voor lucht en geluid. Daarom heeft de CDA fractie dan ook geëist dat er een dusdanig duurzaam gebouw van hoge kwaliteit wordt gerealiseerd dat kinderen veilig en gezond naar school kunnen. De wethouder van onderwijs heeft dan ook toegezegd hoge prioriteit te geven aan deze onderwerpen.

Gevolgen voor sport

Omdat de school gebouwd wordt op een voetbalveld in gebruik bij de BVV vindt de CDA fractie dat deze vereniging gecompenseerd moet worden. Na onderzoek door een onafhankelijk bureau blijkt dat het omzetten van twee natuurgrasvelden in kunstgrasvelden en het aanleggen van extra verlichting de BVV kan compenseren. Hier heeft de CDA fractie dan ook voor gekozen.

In eerdere voorstellen moest de Fietscross vereniging wijken voor de plannen van de school. Dit is de huidige plannen voorkomen de fietscross kan blijven zitten op de huidige locatie. Wij zijn blij dat deze vereniging voor Barendrecht behouden blijft.

Belangrijke mijlpaal

Het besluit van afgelopen dinsdag is een belangrijke mijlpaal op weg naar een mooie school. Echter de school staat er nog niet. Er moet een programma van eisen worden gemaakt, de school moet worden ontworpen en tenslotte moet aangevangen worden met de bouw van de school. De CDA fractie heeft van het college van B&W de toezegging gekregen om gedurende het gehele proces goed op de hoogte te worden gehouden. Kortom na deze belangrijke mijlpaal snel aan de slag voor goed onderwijs in een goede en veilige school!