Centrumplannen kleinschaliger

Op dinsdagavond 2 februari 2010 heeft de commissie ruimte zich gebogen over de nieuwe plannen voor het centrum van Barendrecht. Het plan van wethouder Nootenboom is minder ingrijpend dan het vorige, maar zorgt wel voor nieuwe woningen en een verdere verbetering van het winkelgebied. De CDA fractie is enthousiast.

Het Trefpunt, de voormalige Groen van Prinstererschool, zal niet worden afgebroken maar juist worden opgeknapt. Gebruikers kunnen blijven en hun gebruiksruimten worden op termijn verbeterd.

De woningen aan de Binnenlandsebaan en de bebouwing van het Vlak worden ook niet aangepakt. Iedereen die daar woont en werkt kan gewoon blijven. Wel wordt het buitengebied bij het Vlak opgeknapt

Op de locatie Postkantoor en Brandweerkazerne komen zoals gepland levensloopbestendige appartementen. Dat geldt ook voor het gebied Rabobank Borgstede, maar daar zal het accent komen te liggen op zorgwoningen en de vernieuwing van Borgstede. Dat laatste vindt de CDA fractie ook heel erg belangrijk. De gemeente laat de ontwikkeling van het Rabobank/Borgstedegebied wel over aan de eigenaren. Woonzorg Nederland en Laurens, die Borgstede exploiteren, komen zelf met plannen, maar de gemeente houdt wel de regie.

In de Driehoek moeten wel, zoals eerder gepland, bijna 60 huurwoningen van Patrimonium verdwijnen. Daar komen dan woningen en winkels voor terug.

Tijdens de raadsvergadering van 15 februari wordt definitief beslist over het verder ontwikkelen van de plannen. Ook gezien de reacties van de andere fracties zal het college wel groen licht krijgen om de plannen nog verder uit te werken. En hoe het dat allemaal verder gaat, dat wordt medio 2010 beslist, op basis van die uitgewerkte plannen

Het CDA is blij met de ontwikkelingen. Het plan is door de kleinere omvang minder ingrijpend voor bewoners en bedrijven, maar een aantal doelstellingen wordt wel gerealiseerd: nieuwe levensloopbestendige woningen, jongerenwoningen en een gefaseerde uitbreiding van het winkelgebied.

Woordvoerder Klaas Groenendijk van het CDA pleitte wel voor aandacht voor het gebied Keerweer – Weerom. Insprekers tijdens die commissievergadering gaven al aan dat dit woongebied door de plannen en de onzekerheden daaromtrent achteruit is gegaan. Wethouder Bas Nootenboom beloofde maatregelen. Ook blijft het CDA hameren op voorzichtigheid als het gaat om de uitbreiding van het aantal winkels. Dat moet gefaseerd gebeuren rekening houdend met de ontwikkelingen in de detailhandel en de behoeftes van de markt.