Strijd CDA tegen CO2 ¬ opslag gaat onverminderd door!

 

De Tweede Kamer heeft eind januari over de CO2  opslag gesproken.  De laatste stand van zaken: De regering moet binnen 3 maanden duidelijk maken wat  de rol van de CO2  opslag is in het behalen van klimaatdoelstellingen. Aangetoond moet worden dat de proef onder Barendrecht daar een noodzakelijke tussenstap in is in grootschalige opslag in Nederland. Na die 3 maanden kunnen pas vergunningen worden afgegeven. Met een vergunning van één veld, dat onder Carnisselande, kan dan worden begonnen. Het tweede veld kan niet automatisch daarna worden volgepompt. Daar gaat ministens een termijn van 15 jaar over heen. Die tijd is nodig om te kijken of het echt veilig kan. Ook moeten dan andere locaties dan Barendrecht als alternatief in beeld zijn. Schadeloosstelling van bewoners (bijv. waardedaling van woningen) moet door de regering tijdig worden geregeld.  Voor de Provinciale Staten, die unaniem tegen de opslag van CO2  in Barendrecht zijn, is het CO2  dossier met deze uitspraken van de Tweede Kamer zeker niet gesloten. Ook zij beraden zich op stappen om te voorkomen dat VVD Gedeputeerde van Heijningen de provinciale vergunningen afgeeft.

CDA-fractie is niet tevreden wat de Tweede Kamer nu wil. Wij willen geen CO2 onder Barendrecht. We blijven hoop houden dat de vergunningen niet worden afgegeven. En als dat wel gebeurt dan gaat de gemeente naar de rechter.  De CDA fractie gaat, zoals u de afgelopen 2 jaar bent gewend, door met haar strijd tegen de opslag CO2  onder Barendrecht. Ons einddoel: "Geen druppel CO2 onder Carnisselande en onder Buitenoord/Oranjewijk"