CDA stelt vragen over claim college inzake ToBe

I love music
Barendrecht | CDA stelt vragen over claim college inzake ToBe. Het Hof Den Haag heeft op 20-12-2016 een gerechtelijke uitspraak gedaan over ToBe. Belangrijk in deze uitspraak is dat Barendrecht is vrijgepleit van onrechtmatig handelen.

Ook geeft de rechter aan dat andere gemeenten niet konden afdwingen dat Barendrecht verplicht was om subsidie te verstrekken aan ToBe. Het CDA deelt de visie van wethouder Vermaat dat dit vonnis als een flinke opsteker voor Barendrecht moet worden gezien.

Het CDA heeft de uitspraak van Het Hof grondig bestudeerd en vragen hierover gesteld. De vragen hebben betrekking op de financiële claim die het college gaat indienen bij de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en H.I. Ambacht.  Via deze site houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

 

 

Brief aan college met vragen van het CDA:

Geacht college,

Op 17 januari jl. zou in de Commissie Samenleving het “behandelingsvoorstel afwikkeling ToBe” worden besproken. Dit vond tot onze spijt op dat moment geen doorgang. De CDA fractie heeft toen al aangekondigd een aantal vragen over het agendapunt schriftelijk te zullen stellen. Het betreft hier vragen over de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 20-12-2016.

In rechtsoverweging 10 wordt Barendrecht niet ontvankelijk verklaard in haar vordering om de € 52.500 terug te vorderen van de gemeenten. Dit omdat het hof concludeert dat er sprake is van een eis in reconventie die voor het eerst tijdens deze hofprocedure naar voren komt. Het terug te vorderen bedrag komt dus volgens het CDA niet terug van de gemeenten, maar Barendrecht kan alleen eisen (in een nieuwe procedure tegen ToBe) dat het betaalde bedrag aan ToBe door ToBe wordt terugbetaald.

In rechtsoverweging 18 spreekt het Hof: De statuten (van ToBe WR) gaan immers nadrukkelijk uit van de bijdrage in de vorm van een subsidie, waarbij (logischerwijs uitsluitend) ToBe begunstigde is. Het is aldus ToBe die aanspraak zou kunnen maken op een subsidie.

  • Hoe verhouden zich rechtsoverwegingen 10 en 18 tot het claimen van het geld bij de deelnemende gemeenten zoals de portefeuillehouder schrijft in zijn brief d.d. 21-12-2016?
  • Hoe zeker is het, in het verlengde op bovenstaande vraag, dat de overige gemeenten het geld gaan betalen?
  • Wat gaat de wethouder doen als de gemeenten alsnog weigeren om de factuur van Barendrecht te voldoen?
  • Op welke termijn denkt de wethouder meer informatie te hebben over de voortgang?