CDA stelt vragen over aanrijtijden ambulances

aanrijtijden

 

Barendrecht | CDA stelt vragen over aanrijtijden ambulances. De CDA fractie wil weten of de norm voor aanrijtijden van ambulances in het jaar 2016 is gehaald.

In 2015 werd deze norm wel gehaald. Ook wil de fractie graag weten hoe de cijfers tot stand komen en welke criteria worden gehanteerd. Aanleiding is een artikel in het AD van zaterdag 28 januari 2017 waarin staat dat ambulances nog vaak te laat komen. De 15 minuten-norm wordt m.n. in de meer afgelegen gebieden niet gehaald. Tenslotte vraagt het CDA commentaar van het college op een uitspraak van de directeur van de Ambulancezorg.

 

 

 

 

 

 

Gestelde vragen aan het college:

In het AD van zaterdag 28 januari 2017 staat in het artikel ‘Het had fataal kunnen aflopen’ dat ambulances nog vaak te laat komen. De 15 minuten-norm wordt niet altijd gehaald.

Barendrechtnu.nl rapporteerde op 11 maart 2016 dat in 2015 95,5% van de ambulances met spoed op tijd bij een melding in Barendrecht kwamen. Dit is 0,5% boven de landelijke norm van 95%. Het CDA is benieuwd hoe deze cijfers voor 2016 uitvallen in Barendrecht. Ook wil onze fractie graag weten hoe de cijfers tot stand komen en welke criteria worden gehanteerd. Wij willen als fractie graag de begrippen en procedures die worden gebezigd rondom de ambulancezorg beter kunnen begrijpen en interpreteren. Dit is de reden dat m.n. de vragen 1 t/m4 vragen een behoorlijk diepgaand technisch karakter hebben.

 

Volgende vragen voor wat betreft Barendrecht:

  • Hoe wordt de aanrijtijd bepaald? Kunt u aangeven vanaf welk moment de tijd gaat lopen en wanneer deze stopt?
  • Welke factoren zijn van invloed op de ambulance keuze. Hoe wordt bepaald welke ambulance gaat rijden. Wie besluit uiteindelijk welke ambulance wordt ingezet? Welke rol speelt automatisering hierbij?
  • Hoe en door wie wordt bepaald wanneer een ambulance beschikbaar is?
  • Hoe is de dienstwisseling geregeld om voldoende beschikbare ambulance-capaciteit te garanderen?
  • Hoe vaak kwam de ambulance in Barendrecht op tijd bij een spoedmelding in 2016.
  • Hoe verhoudt zich de ontwikkeling t.a.v. aanrijtijden in Barendrecht ten opzichte van de regio en als benoemd in het rapport van VRR “ samen sterk” 2014-2017
  • Welke ambitie heeft het college ten aanzien van verbetering van de aanrijtijden in Barendrecht?

In het hierbovengenoemde artikel wordt de directeur van de Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR) als volgt geciteerd.

“dat we de norm niet halen, wil niet zeggen dat we niet komen, maar dat we er binnen 16 minuten zijn of 17. De 15 minuten is ook geen medische norm. Het is een administratieve norm. Het levert geen significante gezondheidsschade op voor de patiënt als we het niet halen”.

  • Onze fractie deelt deze visie van de directeur, indien juist geciteerd, in ieder geval niet. Hoe denkt het college hierover?