Clubgebouw van de Hockeyvereniging Barendrecht

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 17 december 2007 is uitgebreid gesproken over de financiering van de nieuwe hockeyaccommodatie aan de Carnisseweg.
Vanwege de groei van de vereniging is vorig jaar besloten om nieuwe velden aan te leggen aan het einde van de Carnisseweg, tegenover het infocentrum Carnisselande. Uiteraard moet daar dan ook een nieuw clubgebouw verrijzen. De verplaatsing wordt gefinancierd door de verkoop van kavels op het terrein waar nu nog wordt gehockeyd. Met de aanleg van de nieuwe velden is inmiddels begonnen.
Met de relatief geringe kostenstijgingen van de velden had de meerderheid van raad geen moeite. Dat was anders waar het gaat om de kosten van het gebouw. Er is steeds uitgegaan van een budget van circa € 700.000, waarvan de Hockeyvereniging Barendrecht  (HCB) 2/3 vergoed zal krijgen. De Hockeyvereniging zou het zelf de regie voeren over de bouw van het clubhuis.
Op het allerlaatste moment, net voor de laatste commissievergadering, kwam het bestuur van de HCB met het bericht dat de kosten voor het gebouw veel hoger zouden worden.
Vooralsnog heeft de volledige raad aangegeven dat het bedrag dat naar de HCB nog wel met een beperkt bedrag kon worden verhoogd, maar dat het bedrag niet hoger mocht zijn dan € 496.800. Het bestuur heeft daarmee de taak om de bouwkosten toch fors terug te dringen en heeft ondermeer in overweging gekregen te kiezen voor (goedkopere) systeembouw.


Na vragen van de CDA fractie gaf de wethouder aan dat mogelijk communicatiestoringen tussen de HCB en de gemeente wel een rol hebben kunnen spelen in deze zaak, die voor de Barendrechtse hockeyers uitermate vervelend is.
Het CDA verwacht van de wethouder een nieuw voorstel, als duidelijk mocht worden dat het budget niet toereikend is.