Antwoord toegankelijkheid stelt teleur

De CDA-fractie ontving antwoord op haar vraag over de toegankelijkheid van onder meer  de Waterpoort voor mensen met een beperking. 
We zijn echter teleurgesteld over dit antwoord_over_de_toegankelijkheid van het college.

Al in 2005 stelde de CDA-fractie vragen over de toegankelijkheid van met name de Waterpoort.   Pas in 2008 wordt een quick scan uitgevoerd om de toegankelijkheid van de Waterpoort en andere gemeentelijke gebouwen in kaart te brengen. Wij zijn het met het college eens dat er geen ad hoc beleid gevoerd moet worden, maar begrijpen niet dat alleen al dit onderzoek zo lang op zich laat wachten.

Aan het college is een aanvullende vraag gesteld waarin  gevraagd wordt wanneer in 2008 deze quick scan verwacht wordt. 2008 duurt per slot van rekening op het moment van schrijven van dit stuk nog 362 dagen.

Zijn er bij u nog meer gemeentelijke gebouwen bekend waarbij de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te wensen over laat dan hoort de CDA-fractie die graag.

Download hier brief_aanvullende_vraag.