CO2: Kleine hoop blijft gevestigd op Tweede Kamer

Na het kerstreces komt er een kort debat in de Tweede Kamer over de opslag van CO2 in Barendrecht.

Dan zal namelijk een zogenaamd VAO plaats vinden. Een VAO is een kort plenair debat ter afronding van een Algemeen Overleg (AO) van een Kamercommissie. Dit AO vond plaats op 19 november 2009

In de Tweede Kamer is op 15 december 2009 tijdens de regeling van werkzaamheden het VAO Energie en gasopslag aangevraagd en  gehonoreerd. Daar maakt de CO2  opslag in Barendrecht onderdeel vanuit.

Wij houden hoop dat de Tweede Kamerleden,  die in het Algemeen Overleg nog geen duidelijke mening gegeven hebben, het kerstreces benutten om de bezwaren van Barendrecht nog eens goed te overdenken.

Veiligheid, monitoring op punten buiten de injectiepunten en wetenschappelijke second opinions ontbreken. Wij vinden het niet verantwoord bij zoveel onzekerheden zeker ook voor de heel lange termijn een dergelijk besluit te nemen. 

Ook in 2010 zet de CDA-fractie haar verzet tegen de opslag van CO2  vol door.  De gemeente Barendrecht zal alle procedures doorlopen, die hiervoor noodzakelijk zijn. De gezondheid van u, maar ook van uw kinderen en vele generaties daarna zijn voor ons belangrijker dan het economische belang dat met de CO2  opslag wordt gediend.