Centrumontwikkeling bescheidener

De gemeenteraad heeft het college en in het bijzonder wethouder Bas Nootenboom gevraagd om met een financieel haalblaar plan voor het centrum te komen.  

In de eerder vastgestelde structuurvisie was sprake van ambitieuze plannen. De planning was dat het college met een masterplan zou komen, waarin duidelijk zou zijn hoe de invulling van het centrum er op hoofdlijnen zou gaan uitzien en wat het bijbehorende kostenplaatje zou worden. Zo ver is het niet gekomen. Duidelijk is inmiddels dat de middelen van de gemeente veel beperkter zijn dan twee jaar geleden werd ingeschat. De gemeente zou flink wat geld bijleggen uit het grondbedrijf, in feite geld wat in Carnisselande, Lagewei en Vrouwenpolder verdiend zou worden. Deze bedragen vallen erg tegen, vanwege de stagnatie in de huizenmarkt. Bovendien staan investeerders nu ook niet te springen om grote bedragen in het centrum te steken.

Al met al veel minder geld beschikbaar en vanwege de economische situatie is sowieso voorzichtigheid geboden.

Het college zal nu in februari 2010 komen met voorstellen om deelgebieden te gaan ontwikkelen. Dit zal dan vermoedelijk op voor de hand liggende locaties zijn als het postkantoor en het gebouw van de Rabobank en omgeving.

De CDA fractie vindt dat met name aan de beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen zo snel mogelijk moet worden gewerkt. Daarnaast moeten er in het centrum ook starterswoningen komen en moeten de logistieke problemen en het parkeren aandacht krijgen. Ook zou een bescheiden start moeten worden gemaakt met het uitbreiden van winkels in enkele sectoren, om het gebied aantrekkelijker te maken. Dat is ook wat de Centrumwinkeliers tijdens de commissievergadering over dit onderwerp ons hebben meegegeven.

Maar het is duidelijk dat we bescheiden moeten beginnen, gezien de beperkte financiële mogelijkheden. Het is verder absoluut noodzakelijk dat er nu  volledige duidelijkheid komt voor de bewoners in de verschillende gebieden: de Binnenlandse Baan, de Driehoek, het Vlak en bewoners de omgeving van de Rabobank. Die bewoners hebben we nu al te lang in onzekerheid over hun woontoekomst gelaten. Zij hebben er recht op te weten of ze in hun huis kunnen blijven en hoe lang.