CO2 opslag Eerst wetgeving cumulatieve veiligheidsrisico

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 29 september 2009  in een motie het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer opgeroepen tot wetgeving voor de cumulatie van veiligheidsrisicio’s. Trieste aanleiding is het ernstige treinongeluk donderdagavond 24 september 2009 waar twee goederentreinen en twee passagierstrein waren betrokken.  De CDA-fractie is geschokt dat hierbij een dode en een zwaargewonde zijn te betreuren.  Maar het had nog veel erger kunnen zijn als de machinist van de internationale passagierstrein niet de tegenwoordigheid van geest had gehad zijn trein direct stil te zetten. Hij heeft Barendrecht waarschijnlijk voor een ramp behoed. Dit bleek ook uit de presentatie die burgemeester van Belzen tijdens de openbare raadsvergadering van 28 september 2009.

De onderzoeken naar de ramp zijn in volle gang, conclusies zijn nog niet te trekken. 

Eén van de punten, die ook de burgemeester aangaf was om nogmaals breed aandacht te vragen voor de cumulatieve veiligheidsrisico’s in Barendrecht.  Corrie Righolt-Dam vroeg of de burgemeester geholpen zou zijn door een motie van de raad.  Dat bleek het geval en had vanzelfsprekend raadsbrede steun.

Dit heeft geresulteerd in motie "Cumulatie veiligheidsrisico gemeente Barendrecht."  Het college staat achter deze motie.

De gemeente Barendrecht krijgt er als het rijk doorzet nog een extra veiligheidsrisico bij. Dit komt bij het risicoprofiel dat wij nu al hebben. We liggen immers ingesloten dan wel worden doorkruist door de rijkswegen A15, A16 en A 29 en de Oude Maas. Een risico hoe klein ook betekent dat het ooit plaats kan vinden.  Het gemeentebestuur van Barendrecht vindt het dan ook niet verantwoord om daar nog de opslag van CO bij te laten komen.

In de motie geeft de raad een aantal constateringen en overwegingen aan en spreekt tenslotte uit dat kabinet of Eerste- en Tweede Kamer komen met wetgeving, die nadere regels stelt voor cumulatie van veiligheidsrisico’s.  Ook verzoeken wij de provincie en de ministeries nadere voorwaarden te stellen inzake cumulatie van veiligheidsrisico’s.

Wat vast staat is dat het gemeentebestuur op 29 juni 2009 nee gezegd heeft tegen de opslag van CO2 onder Barendrecht. Dat besluit staat vast en daar valt met Barendrecht niet meer over te praten, zolang nog lang niet is voldaan aan het vastgestelde toetskader.  Daarin staan zo veel vragen dat op de korte termijn waarin de ministers gaan besluiten daar ook niet aan kan worden voldaan.   

Wel blijft Barendrecht in gesprek met  bijvoorbeeld de provincie en de ministeries. Onze vertegenwoordiger houdt dan de mogelijkheid aan te geven wat de Barendrechtse zorgpunten zijn.

De commissie GWM heeft vorige week ook besloten in het provinciale toetskader net als Barendrecht de cumulatieve veiligheidsrisico’s op te nemen.

De motie wordt door de gemeente breed verstuurd naar onder meer de ministeries, de Eerste en Tweede Kamer en alle gemeenteraden van Nederland.  Niet alleen Barendrecht is in beeld als opslag locatie, maar ook locaties elders in de provincie en in het Noorden van het land. Ook daar moet de veiligheid gewaarborgd zijn wil men daar dit gas opslaan.

Corrie Righolt-Dam heeft de motie per mail gestuurd aan CDA-ers in het Europese Parlement, Eerste en Tweede Kamer en Provinciale Staten.  Ook de CDA-fractie in Albrandswaard, Ridderkerk en Zwijndrecht zijn geïnformeerd.

De motie Cumulatie veiligheidsrisico’s gemeente Barendrecht is hier te downloaden:
motie_cumulatie_veiliigheidsrisicos_barendrecht