CO2 opslag in Barendrecht? Liever niet!

Waarom zegt de CDA-fractie op dit moment nog steeds "liever niet" en niet direct nee tegen de ondergrondse opslag van CO onder de Barendrechtse bodem? Die vraag wordt ons het afgelopen jaar vaak gesteld.  De CDA-fractie is van mening dat bij een besluit je je niet alleen moet baseren op emoties, maar ook op de feiten. 

Bovendien wil de CDA-fractie zolang  mogelijk invloed houden op het proces en die invloed maximaal benutten.  Een principebesluit wordt in juni 2009 genomen en dan zal ook de CDA-fractie definitief een standpunt innemen.

De CDA-fractie heeft nog steeds een groot aantal vragen op onder meer veiligheids- en juridisch gebied, maar ook over de geologische gesteldheid van de ondergrond.

De negen belangrijkste vraagpunten van de CDA-fractie vindt u in de flyer die de CDA-fractie voor de gemeentelijke informatie avond van 18 februari  2009 heeft samengesteld.

De ligging van de Barendrechtse gasvelden (gedownload in juli 2008 van wwww.co2opslagbarendrecht.nl) kunt u hier downloaden: ligging_gasvelden

Heeft u vragen, wilt u uw gevoelens kenbaar maken, stuur dan een mail naar CO2@cdabarendrecht.nl