CDA-standpunt CO2 samengevat in flyer

Speciaal voor de gemeentelijke informatieavond van 18 februari  2009 heeft de CDA-fractie haar standpunten nog eens duidelijk neergezet in een flyer.

Download de flyer.

In de flyer staat onder meer waarom de CDA-fractie op dit moment nog steeds "liever niet"  zegt en niet direct nee tegen de ondergrondse opslag van CO2 onder de Barendrechtse bodem. Die vraag wordt ons het afgelopen jaar vaak gesteld. De CDA-fractie is van mening dat bij een besluit je je niet alleen moet baseren op emoties, maar ook op de feiten.

Bovendien wil de CDA-fractie zolang mogelijk invloed houden op het proces en die invloed maximaal benutten. Een principebesluit wordt in juni 2009 genomen en dan zal ook de CDA-fractie definitief een standpunt innemen.

De CDA-fractie heeft nog steeds een groot aantal vragen op onder meer veiligheids- en juridisch gebied, maar ook over de geologische gesteldheid van de ondergrond.

De negen belangrijkste vraagpunten van de CDA-fractie vindt u in de flyer.

Heeft u vragen, wilt u uw gevoelens kenbaar maken, stuur dan een mail naar CO2@cdabarendrecht.nl