Coalitie VVD, CDA en ChristenUnie/SGP definitief

Op dinsdag 13 april 2010 zal in Barendrecht een nieuw college worden geïnstalleerd. Daarmee is de coalitie van VVD, CDA en CU/SGP definitief. Voor de VVD zullen Jeroen Gebben en Stephanie ter Borg in het college van B&W plaats nemen. Bas Nootenboom blijft het CDA in het Barendrechtse college vertegenwoordigen en Cees Versendaal wordt voor CU/SGP de nieuwe wethouder. De betrokken politieke partijen hebben overeenstemming bereikt over de invulling van het college en de globale verdeling van de portefeuilles in dit college. Ook is er overeenstemming over de hoofdthema’s en het in deze periode daarin te voeren beleid.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord dat op 13 april voorafgaand aan de raadsvergadering zal worden ondertekend worden de hoofdlijnen hiervan opgenomen. In de komende week wordt het concept coalitieakkoord nog doorgerekend en werken de formateurs en onderhandelaars van de partijen een definitief akkoord uit.

Nieuw college

Qua leeftijdsopbouw vormt het nieuwe college een mooie afspiegeling van de Barendrechtse stemgerechtigde bevolking. In het nieuwe college hebben een twintiger (Stephanie ter Borg), een dertiger (Jeroen Gebben), een veertiger (Bas Nootenboom), een vijftiger (Jan van Belzen) en een zestiger (Cees Versendaal) zitting.