CDA maakt zich zorgen om politie sterkte

De CDA-fractie is bezorgd over de bezuinigingen van de politie Rotterdam-Rijnmond naar aanleiding van een recente brief van burgemeester van Belzen aan de gemeenteraad. De burgemeester roept de raadsfracties op contact te zoeken met partijgenoten in Den Haag om deze problematiek aan te kaarten.

De brief kunt u hier downloaden: 110310_brief_burgemeester_van_belzen_financile_toestand_politie

Wij hebben onze zorgen over de bezuinigingen op de politie Rotterdam Rijnmond kenbaar gemaakt aan het CDA Tweede Kamerlid Coskun Coruz.

In januari 2010 stuurden wij reeds een brief met onze zorg naar de Vaste Kamercommissie BZK.  De reactie was dat onze brief bij de ingekomen stukken zou komen te liggen.  Op dit moment krijgen wij geen signalen dat er iets mee wordt gedaan.

De burgemeester geeft in zijn brief van 11 maart 2010 wederom aan dat de structurele verlaging van het budget van de politie Rotterdam-Rijnmond met 35,6 miljoen euro zeker een evenredige daling van de dienstverlening en beschikbaarheid van de politie in Barendrecht betekent. Juist nu we in Barendrecht er alles aan doen samen met de politie de overlast van hangjongeren in Carnisselande met een repressief beleid aan te pakken zou dit een slechte zaak zijn.

Wij hopen dat men dit in de Tweede Kamer ook gaat inzien en de bezuiniging terugdraait of in ieder geval verzacht.