Coalitieakkoord is rond!

coalitie2016-2018Barendrecht | CDA, EVB en SGP/CU hebben een coalitieakkoord gesloten dat op 29 november 2016 aan de raad is gepresenteerd. Genoemde partijen hebben gezamenlijk een mooi coalitieakkoord ondertekend dat zich uitstrekt over de periode tot aan gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voorafgaand vonden besprekingen onder de leiding van formateur Klaas Groenendijk plaats, die in een goede constructieve sfeer verliepen. Na ongeveer 3 weken kon het groene licht worden gegeven.

Er is een aantal zaken in het akkoord waar wij bijzonder blij mee zijn als CDA. Te noemen vallen de centrumaanpak waarbij we in 2017 met een plan komen voor de Botterlocatie. Hierdoor komen er meer woningen in het centrum. Het toetsingskader blijft bepalend voor de windmolens, meer inkoop door de gemeente bij locale ondernemers. Er komt ook een regeling voor de minima waardoor het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker zal worden vergoed.

Er zijn ook een paar nieuwe zaken in het akkoord, die wat minder in het oog springen maar die toch veel Barendrechters aangaan. Er komt meer aandacht voor de mensen die dementie hebben door bv. de ziekte van Alzheimer. Zij hebben het recht om zo lang als het kan te participeren in onze maatschappij. Daar is ondersteuning bij nodig. Ook gaan we investeren in plannen om de “oudere ouderen” beter te leren omgaan met computers. Hierdoor kunnen ze langer en beter zelfstandig functioneren.

Wij zien als CDA fractie de samenwerking met EVB en SGP/CU en de uitvoering van het coalitieakkoord met veel vertrouwen tegemoet.

Het akkoord en de verdeling van de portefeuilles van de wethouders kunt u terugvinden op de link: coalitieakkoord-2016-2018

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]