College goed op koers

Bijna 90% van programma gerealiseerd!

Vanavond sprak de commissie P&C over de tussenevaluatie van het collegeprogramma. Eerder al werd bekend dat de begroting voor volgend jaar en de jaren erna sluitend was en dat het college geld gereserveerd had voor verschillende grote uitgaven in de toekomst.
Nu blijkt dus dat niet alleen de financiën op orde zijn gebracht maar dat er ook veel gerealiseerd is uit het collegeprogramma.

Het college heeft dit gepresenteerd is een gemakkelijk te lezen stuk (onderaan dit artikel weergegeven), dat ook al vertaald is in een overzicht voor de Blik op Barendrecht in de Schakel.

Dit collegeprogramma is tot stand gekomen op basis van het coalitieakkoord namens PvdA, D66, VVD, GroenLinks, SGP/CU en het CDA.

 

Het CDA is blij met deze tussenevaluatie; het laat zien dat ook een college tussen 6 (inmiddels 7) partijen kan leiden tot goede resultaten. Wij zijn ook blij omdat we zien dat de er veel speerpunten van het CDA uit het vorige verkiezingsprogramma al zijn gerealiseerd

• Veiligheid 60%
• Duurzaamheid 100%
• Leefbaarheid 100%
• Bereikbaarheid 100%
• Zorg 75%
• Ruimte aan ondernemers 100%
• Wonen 75%
• Buitenruimte 100%

• De punten “Stadsmarinier”en “Subsidie hang en sluitwerk” zijn opgenomen in de kolom 0%
Al met al dus een behoorlijk resultaat, in percentages uitgedrukt is dat dus eind 2021 80% van de 25 speerpunten.
Het kan altijd beter maar we zijn hier als fractie best trots op!

Hieronder de tussenevaluatie van het collegeprogramma:

 

Tagged