‘t Vlak helaas helemaal autovrij

Ondanks vele bezwaren en felle protesten

De gemeenteraad heeft dinsdag besloten dat ‘t Vlak gaat worden aangepakt. Het CDA Barendrecht is het daarmee eens maar is fel tegen de wijze waarop dit gebeurt.

Al jaren wordt er gesproken over de noodzakelijke opknapbeurt en die gaat er nu komen. Toch heeft het CDA Barendrecht hiertegen gestemd en dat heeft de volgende redenen:

  • Het Vlak is populair bij veel inwoners, mede omdat je er kunt parkeren en een snelle boodschap kunt doen bij één van de winkels. Deze parkeerplaatsen gaan allemaal verdwijnen; op en langs het Vlak. Dat wordt deels gecompenseerd op andere plaatsen maar niet direct bij deze winkels. Ons CDA-voorstel om de “langsparkeerplaatsen” te behouden en daartussen een mooi plein te maken, heeft het niet gehaald.
  • In ons voorstel was ook opgenomen dat er een doorsteek zou komen van de Binnenlandse baan voor de Snackbar ‘t Vlak in plaats van een doorsteek achter dit pand langs. De weg voorlangs is eenvoudig te realiseren omdat deze er al ligt en er alleen een aansluiting gemaakt zou moeten worden.
  • De weg komt nu definitief achter de winkels langs. Om dat te bereiken moet het Remaxpand gesloopt worden, grond en garages worden aangekocht of onteigend, een weg worden aangelegd met doorsteek, voorzieningen worden getroffen voor de ruimtecompensatie voor de winkelopslag, nieuwe erfafscheidingen worden aangelegd etc. etc.
    Door deze keuze kan er de komende tijd en wellicht jaren nog niets worden gedaan zolang er geen weg achter dit pand langs ligt, in ons voorstel had dat wel direct gekund.
  • Er is naar onze mening een enorm verschil in kosten tussen de verschillende opties. Onze voorkeur (de weg voorlangs) zou vele malen goedkoper zijn dan de optie met de weg achterlangs; deze laatste zou uiteindelijk 3* duurder uitvallen!
  • Toen duidelijk werd welke keuzes de gemeenteraad kon maken hebben alle ondernemers en omwonenden een bezwaar ingediend. Uiteindelijk zijn er in een week tijd rond de 40 bezwaarschriften binnengekomen en daarbij hebben zowel de ondernemers als omwonenden een brief met handtekeningen gestuurd tegen de variant waar nu uiteindelijk voor gekozen is.

Wij, als CDA Barendrecht, hadden verwacht dat de bovenstaande punten in de gemeenteraad meegewogen zouden worden. Helaas is dat niet gebeurd. Waar met name de aandacht naar uitging was de enquête die eerder binnen Barendrecht was uitgezet. Het besluit om nu te kiezen voor deze weg achterlangs is tot stand gekomen door de fracties van GroenLinks en de EVB. Ten aanzien van de EVB heeft onze fractievoorzitter tijdens het debat zijn ongeloof geuit over het standpunt dat deze partij naar voren heeft gebracht. De enquête uitslag was in de ogen van de EVB-fractie was bepalend voor het standpunt en niet de enorme hoeveelheid protesten van alle winkeliers en omwonenden. “De EVB walst als een olifant in de porseleinkast over de omwonenden en winkeliers van het Vlak heen”.

Het CDA Barendrecht wil graag dat dit plein wordt opgeknapt maar wil niet voorbijgaan aan de behoefte van de vele winkeliers en omwonenden. Ondanks de resultaten van de enquête zien en horen we inmiddels ook al veel inwoners die zich verbazen over het verdwijnen van deze “langsparkeerplaatsen”. Daarom hebben gepleit voor het behoud van de parkeerplaatsen aan weerszijden van het Vlak. Daarmee had direct begonnen kunnen worden.

Tot slot;
Dit komt voort uit het door de EVB geïnitieerde centrumplan van een aantal jaren geleden. Het CDA Barendrecht vraagt zich af of de politiek nu geleerd heeft van eerdere zaken uit bv. datzelfde centrumplan.
Bij eerdere zaken in het verleden blijkt dat dit niet goed gelukt is; de financiële problemen met het verplaatsen van de bibliotheek naar het Kruispunt, het Doormanplein en natuurlijk het Binnenhofplein met de weg er middendoor. Wij vrezen dat het Vlak aan dit rijtje toegevoegd gaat worden en dat de politiek niets geleerd heeft van eerdere problemen!

Tagged