College presenteert collegeprogramma 2006 – 2010

Het Barendrechtse college heeft het collegeprogramma “Samen Wonen, Samen Werken, Samen Leven” (pdf-document, grootte 4 mb) gepresenteerd.

Het collegeprogramma ontvouwt de plannen van de gemeente Barendrecht voor de periode 2006 tot 2010.  Bij de opstelling is het coalitieakkoord als leidraad gebruikt.

In een gezamenlijke commissievergadering op 13 september 2006 bespreekt de raad het nu voorliggende collegeprogramma.  Heeft u opmerkingen over dit collegeprogramma neem dan contact op met de CDA-fractie (info@cdabarendrecht.nl) of maak gebruik van andere inspraakmogelijkheden, zoals het spreekrecht tijdens de commissievergadering.  Informatie over de gemeentelijke inspraakmogelijkheden vindt u op de site van de gemeente Barendrecht www.barendrecht.nl

De besluitvorming over het collegeprogramma vindt plaats tijdens de raadsvergadering  van 25 september 2006. De financiële vertaling en het maken van keuzes komt tijdens de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van 30 oktober 2006 aan de orde.