De gebiedsontzegging, wat houdt dat in?

In de laatste Raadsvergadering voor de zomer van 2006 heeft de gemeenteraad van Barendrecht besloten om een nieuw instrument tegen overlast op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening van Barendrecht: de gebiedsontzegging. Dit stuk heeft als doel om uit te leggen wat de gebiedsontzegging nu precies inhoudt.

De gebiedsontzegging is een middel waarmee notoire overlastgevers aangepakt kunnen worden. Daarbij kan worden gedacht aan verslaafden, daklozen of overlastgevende jeugd. In Barendrecht is in de praktijk vooral sprake van deze laatste categorie. De gebiedsontzegging is een bestuursrechterlijke maatregel die naast een strafrechterlijke maatregel als extra straf opgelegd kan worden op vooraf bepaalde feiten.

Een voorbeeld:
Op een schoolplein in Barendrecht veroorzaken jongeren regelmatig overlast. Ze laten afval achter, ze veroorzaken geluidsoverlast en er worden vernielingen gepleegd. De politie kan jongeren voor deze overtredingen een bekeuring geven, maar de praktijk leert dat de overlast daarmee niet ophoudt. Nu weet de politie wie de ergste overlastgevers zijn op deze plek. De volgende keer dat een overlastgever gepakt wordt bij het plegen van een overtreding krijgt hij niet alleen een boete, maar ook een schriftelijke waarschuwing namens de burgemeester van Barendrecht. In de waarschuwing staat dat als hij nog een keer een overtreding pleegt waarop de gebiedsontzegging kan worden opgelegd, dat hij dan 24 uur niet in het gebied mag komen.
Vervolgens wordt dezelfde jongere een week later nog een keer gepakt voor een overtreding. Hij krijgt weer een boete, maar ditmaal ook een gebiedsontzegging van 24 uur. Dit betekent dat hij 24 uur niet in het gebied mag komen van het politiewijkteam (zie voor de grenzen van de wijkteams in Barendrecht www.politie-rijnmond.nl). Woont, werkt of gaat de overlastgever naar school in dit gebied, dan mag hij zich alleen via een door de politie voorgeschreven weg verplaatsen van en naar huis.
Het 24 uur gaat voorbij en de overlastgever komt weer terug op zijn oude hangplek en pleegt wederom een overtreding. Alweer volgt er een boete, maar nu ook een gebiedsontzegging, ditmaal voor 48 uur! Op deze manier kan de ontzegging oplopen tot een periode van 4 weken!
Komt de overlastgever binnen de periode van de gebiedsontzegging toch in het gebied, dan pleegt hij een misdrijf (overtreding art. 184 Sr) en wordt hij aangehouden.

Kortom de gebiedsontzegging is een middel dat sterk ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van de individuele overlastgever. Uit de eerste proeven in Rotterdam blijkt de gebiedsontzegging zeer goed te werken en neemt de overlast af!

Al met al is het een technisch verhaal, wat in de praktijk goed kan werken om overlast tegen te gaan. Hebt u nog vragen over de gebiedsontzegging? Mail dan naar Martin van Hengel (steunfractielid) via onderstaand emailadres.