Controle op ‘leenbijstand’ vluchtelingen.

Huisvesting vuchtelingenBARENDRECHT | Als vergunninghouders (vluchtelingen met status) zich in de gemeente Barendrecht vestigen ontvangen zij bijzondere bijstand voor de woninginrichting. Het gaat hier waarschijnlijk om zogenoemde “leenbijstand”. De zorg van het CDA gaat uit naar de wijze waarop er verantwoording moet worden afgelegd door de vergunninghouder over de bestede gelden.
Het CDA is van mening dat een vergunninghouder die in Barendrecht komt wonen recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten van de woninginrichting. Juist om deze regeling in stand te houden is het van groot belang dat goed wordt gecontroleerd of het geld door de vergunninghouder wel wordt besteed aan het daarvoor bestemde doel.

Het CDA stelt het college de volgende vragen:

  1. Kunt u kort samengevat aangeven wat de regeling inhoudt?
  2. Hoe zijn de verantwoordelijkheden belegd in Barendrecht als het gaat om de uitvoering van de regeling?
  3. Waar is nadere informatie te vinden over de hierboven genoemde regeling?
  4. Op welke wijze moet in Barendrecht door de vergunninghouder verantwoording worden afgelegd of het geld wel is uitgegeven voor een daarvoor bestemd doel, t.w. woninginrichting?
  5. Hoe functioneert deze regeling in Barendrecht en in welk percentage is er sprake van een onjuiste besteding van de gelden?

 

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]