Schriftelijke vragen aan college over aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingBARENDRECHT | Het CDA heeft de volgende vragen gesteld aan het college over de situatie rondom de aanbestedingen in Barendrecht.

 1. Is het college bekend met de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken?
 2. Heeft het college het idee dat Barendrechtse ondernemers voldoende aan bod komen bij de aanbestedingen in onze gemeente?
  Zo niet, wat zijn hiervan de redenen?
 3. In hoeveel procent van de gevallen zijn overheidsopdrachten van de gemeente gegund aan Barendrechtse ondernemers vanaf 2013 tot en met 2015 en wat was in deze jaren het totale inkoopbedrag per jaar bij Barendrechtse ondernemers?
 4. Is er in onze gemeente sprake in deze begrotingsperiode en komende jaren van aanbestedingen die te groot in omvang zijn voor een Barendrechtse ondernemers?
  Zo ja, wat doet het college in zo’n situatie en op welke wijze kan worden voorkomen dat opdrachten onnodig samen worden gevoegd?
 5. Binnen afzienbare tijd wordt de verbouwing Kruispunt aanbesteed. Wordt er ook concreet over nagedacht op welke wijze dit project kan worden uitgevoerd door Barendrechtse ondernemers, dan wel dat zij hier in kunnen participeren?
 6. Uit de evaluatie blijkt dat het voor lokale ondernemers vaak lastig is om toegang te krijgen tot overheidsopdrachten. Wat zijn de ervaringen in onze gemeente? Welke maatregelen zijn genomen om de toegang voor lokale ondernemers te verbeteren en heeft dat tot succes geleid volgens het college en de lokale ondernemers?
 7. Is het college bekend met de aanbestedingsmethode Economisch Meest Voordelige Investering (EMVI)? Wordt er binnen onze gemeenten op basis van EMVI aanbestedingen gedaan?
 8. Uit de evaluatie blijkt dat aanbestedingen die op basis van EMVI worden uitgezet, feitelijk een aanbesteding is waarbij gegund wordt op de laagste prijs. Wat zijn de ervaringen van het college? Wordt er ook aan gedacht om de prijs minder zwaar mee te laten wegen en bijvoorbeeld social return hoger?
 9. Wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van marktplaatsen en inkoopbureaus?
  Zo ja, wat zijn de ervaringen hiermee?