Corrie Righolt-Dam haar Blik op Barendrecht

Heeft u de column van Corrie Righolt-Dam "Stilstaan bij vrijheid" in Blik op Barendrecht van 12 mei 2011 gemist?  

Stilstaan bij Vrijheid

Dat was dit jaar de slogan van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op 4 mei herdenken we de doden. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Je staat er niet altijd bij stil dat zo’n 70 jaar geleden die vrijheid er in Barendrecht niet was.   Wat wij  in 2011 vanzelfsprekend vinden is dat zeker niet  overal in de wereld. Dat laten de beelden de laatste weken vanuit het Midden-Oosten zien.

Het is goed om de geschiedenis en niet alleen die uit de Tweede Wereldoorlog voor komende generaties levend te houden. In Barendrecht zijn vele vrijwilligers actief om die geschiedenis te bewaren. Zo worden hele archieven gedigitaliseerd en daardoor voor een veel groter publiek toegankelijk gemaakt.  De geschiedenis begint  direct en dat betekent dat  dingen en gebeurtenissen van nu bewaard moeten worden.  Zo zijn er  bijvoorbeeld Barendrechters, die foto’s maken van Barendrecht in 2011. Het dossier van de stichting CO2isnee (lijkt nog zo van het heden)  hoort bij de Barendrechtse geschiedenis en wordt zo lazen wij in de media voor het nageslacht bewaard.

Het is niet alleen belangrijk dat komende generaties  Barendrechters straks onze geschiedenis kennen. Het is, ook belangrijk dat Barendrecht die mooie, welvarende gemeente blijft, die zij al zoveel decennia is.

De komende zes weken buigt de raad zich over de Barendrechtse financiën. De bezuinigingen van de afgelopen 2 jaar gaan zeker de geschiedenis in als één van de grootste ombuigingsoperaties in de Barendrecht.  Wij ontkomen er niet aan nu maatregelen te nemen om onze gemeente ook in de toekomst financieel gezond te houden. Het is altijd prettiger als gemeenteraad om meer te kunnen besteden dan minder. Want bezuinigen doet altijd pijn en is altijd een teleurstelling voor Barendrechters en hun verenigingen, die geconfronteerd worden met minder inkomsten. Mensen, die op enig moment niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien, die moeten wij als gemeente blijven ondersteunen. Dat kan in financiële zin, maar ook door mensen, die kunnen werken te begeleiden naar een baan.

Ook al heeft de gemeente nog een spaarpotje in de vorm van reserves betekent dat niet dat wij die zo maar kunnen uitgeven. Daar moeten we met beleid mee om gaan. De afgelopen 40 jaar heeft Barendrecht een grote bouwactiviteit gekend. De verkoop van grond heeft veel geld opgeleverd. Die inkomstenbron wordt de komende jaren aanmerkelijk minder. Daar moeten we in 2011 op inspelen.  Want deze raadsperiode mag zeker niet de geschiedenis ingaan als de periode van slecht financieel beleid!