Corrie Righolt-Dam

Lijsttrekker
Corrie Righolt-Dam

Huidig en beoogd
fractievoorzitter

 corrie08.jpg

Wie ben ik?
Mijn naam is Corrie Righolt-Dam. In 1954 zag ik in Appingedam in de provincie Groningen het levenlicht. Inwoner van Appingedam was ik slechts 1,5 jaar. Daarna woonde ik met mijn ouders en later mijn broer in Alphen aan den Rijn (van 1956 tot 1960) en in IJsselstein (van 1960 tot 1979). Na mijn afstuderen vertrok ik naar ?s-Gravenhage.
Begin jaren 80 leerde ik op de Haagse Analisten School mijn echtgenoot Henk kennen. Hij docent natuurkunde, ik docent scheikunde. Kort na ons huwelijk verhuisden we van Den Haag naar een nieuwbouwwijk in Leidschendam. Daar werden onze zonen Christiaan en Bernhard geboren. De verplaatsing van het werk van mijn echtgenoot maakte een verhuizing naar Barendrecht noodzakelijk. Sinds 1993 zijn we dan ook inwoner van Barendrecht. Een dorp tegenwoordig bijna een stad, waar we ons vanaf de eerste dag echt thuis gevoeld hebben.

Wat heb ik onder meer gedaan?
Als 12-jarige leek het me geweldig op de school te zitten waar mijn vader directeur was. Mijn ULO-opleiding volgde ik dan ook op de Christelijke Streek Ulo ´s-Heerendijk in IJsselstein. Vervolgens behaalde ik mijn HBS-b diploma aan de Rijksscholengemeenschap in Woerden. Ik behoor tot de laatste lichting van de alom geprezen ?Hogere Burgerschool?. Vervolgens begon ik in Utrecht aan de studie scheikunde. In een tijd dat het nog niet vreemd gevonden werd dat vrouwen ook zich bekwaamden in b贡-vakken!
Na mijn doctoraal examen biochemie aan de Universiteit Utrecht ben ik als docent aan de slag gegaan. Eerst bij de Haagse Analistenschool / Haagse Hogeschool in Den Haag. Vervolgens in een transfer (ja net als voetballers is er geld voor ons docenten betaald bij de overplaatsing!) naar de Hogeschool Rotterdam en Omstreken, die inmiddels Hogeschool Rotterdam heet. Op dit moment ben ik werkzaam het instituut Engineering and Applied Science van de Hogeschool Rotterdam. Sinds de geboorte van onze oudste zoon werk ik in een kleine deeltijdbetrekking. Daarnaast vergt het gezinsmanagement de nodige tijd. Sinds ik parttime werk ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Zo was ik in Leidschendam penningmeester van de diaconie van de hervormde kerk, voorzitter van een stichting, die godsdienstvormend onderwijs verzorgde op openbare basisscholen en bestuurslid van het toenmalige Diaconessenhuis in Voorburg. In Barendrecht ben ik enige tijd actief geweest (een tweetal jaren als voorzitter) in de toenmalige Emancipatieraad

Wat heb ik politiek gedaan?
Mijn politieke carrière begon pas echt in Barendrecht. In mijn Haagse periode heb ik enige tijd meegedraaid met het Haagse CDJA, in Leidschendam was ik gewoon CDA-lid en begon het politieke bloed te kriebelen. De verhuizing naar Barendrecht maakte dat ik hier pas echt politiek actief werd! Ongeveer twee jaar was ik secretaris van de CDA-afdeling Barendrecht, de overgang van de raad maakte dat ik met dit secretariaat stopte. Op dit moment ben ik nog wel secretaris van het CDAVrouwenberaad in Barendrecht. Sinds 1998 heb ik zitting in de Barendrechtse gemeenteraad. In de periode 2002 tot 2006 was ik voorzitter van de raadscommissie Samenlevingszaken. Sinds april 2006 ben ik fractievoorzitter en woordvoerder op het gebied van Veiligheid, WMO en Sociale Zaken. Het ideaal van de invoering van het dualisme is, dat raadsleden nog meer dan daarvoor volksvertegenwoordiger zijn. Als politici moeten we niet alleen de straat op rond de verkiezingen. Nog meer dan de vorige perioden hoop ik dat het contact met de Barendrechters en hun organisaties nog intensiever wordt. Het is zaak dat we bij de afwegingen die wij maken bij allerlei besluiten niet alleen de geluiden vanuit het gemeentehuis oppikken, maar ook duidelijk die van de betrokkenen. Ook via deze website willen wij dat contact met de ?buitenwereld? zoeken.

Waarom voor het CDA gekozen?
Lid worden van een politieke partij is een bewuste keuze. De keuze voor het CDA is door mij genomen vanuit mijn geloofsovertuiging gecombineerd met mijn politieke en maatschappelijke opvattingen. Het CDA is een christelijk-sociale partij, die kiest voor een zorgzame samenleving met bevordering van gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor elkaar.