Met cultuur eenzaamheid en dementie bestrijden

cultuurBARENDRECHT | Cultuur kan een belangrijk instrument zijn om eenzaamheid onder ouderen en mensen met dementie te bestrijden.
Bij de behandeling van de Ontwerp Cultuurnota in de gemeenteraad op 14-6-2016 heeft het CDA dit specifiek onder de aandacht gebracht. Uit de Barometer van 2015, een onderzoek onder de inwoners van Barendrecht, blijkt dat 1000 mede-bewoners zich vaak eenzaam voelen. Dit geldt met name voor de ouderen.

Het CDA heeft bij het college ook extra aandacht gevraagd voor de steeds groter wordende groep dementerenden. Zij willen ook graag blijven meedoen aan onze samenleving en daarbij kan cultuur een middel zijn. Hier mag in de Cultuurnota best een extra hoofdstuk aan worden gewijd, aldus de woordvoerder van het CDA, Jilles van der Stoep.