Zonder windmolens CO2 neutraal in 2030

duurzame gemeenteBarendrecht | Het CDA is tevreden met de plannen van het college om in 2030 tot een CO2 neutrale gemeente te komen. In het plan wordt een mix van allerlei mogelijke duurzame energiebronnen betrokken om deze ambitie waar te maken. ‚Dit is precies wat in de opdracht in november 2014 aan het college was meegegeven’, aldus Arjan Sullock Enzlin (CDA). 

Eind 2014 diende het CDA de motie ‘duurzaam energiebeleid’ in waarin de gemeente werd opgedragen om een plan te maken hoe Barendrecht kan verduurzamen. Dit heeft geresulteerd in de nota ‘schetsplan duurzaam energiebeleid’ en is nu uitgewerkt in een concreet plan:  ‚Uitvoeringsprogramma duurzaam energiebeleid’.

In dit plan is ingezet op de winning van duurzame energie en energie besparende maatregelen. Door de diverse bronnen van duurzame energie en besparende maatregelen te combineren is het mogelijk onze ambitie waar te maken.

Verrassend
Verrassend is de uitkomst dat Barendrecht voor 50% van warmte voorzien kan worden als de warmte die vrijkomt van de vele koelhuizen beter benut kan worden. De aanleg van een warmtenetwerk moet daartoe worden onderzocht.

 

Geen windmolens?
Eerder was aangegeven dat de ambitie voor Barendrecht om CO2 neutraal te worden niet gehaald zou kunnen worden zonder de inzet van windmolens.
Het plaatsen van windmolens in dichtbevolkt gebied heeft niet de voorkeur van het CDA en daarom heeft het CDA al eerder bij de provincie er op aangedrongen om de invulling van duurzame ambities ten aanzien van energie meer over te laten aan de gemeenten. Sullock Enzlin: “Uit het plan dat nu is gepresenteerd blijkt dus nu dat het kan”.
Een belangrijke randvoorwaarde is wel de inzet van geothermie. Zonder geothermie halen we de doelstelling niet. Aldus wethouder Monhemius. Als geothermie toch niet haalbaar blijkt dan hebben we ons toetsingskader windenergie.

Ruimte voor alternatieven?
CDA Statenlid, Ellen Verkoelen van provincie Zuid-Holland gaf in een eerder gesprek, maart 2016, aan dat: “De politiek en de samenleving moeten niet alles op alles zetten om windenergie te realiseren. Het kan ook met zonne-energie, waterkracht of via aardwarmte. Als windturbines te belastend zijn voor een leefomgeving is het aan de politiek om ook deze alternatieve schone energievormen een kans te geven.”
Het CDA-Barendrecht denkt dat we met dit uitvoeringsprogramma een sterk punt maken en een goed signaal afgeven.

Het uitvoeringsprogramma duurzaam energiebeleid komt op 28 juni 2016 in de raad.

In de raadsvergadering van 28 juni 2016 heeft het CDA van de wethouder de toezegging gekregen dat zij het uitvoeringsprogramma duurzaam energiebeleid actief onder de aandacht brengt van de provincie.