gravurebarendrecht5ya

De dorpskern en de ontwikkelingen in Barendrecht-Centrum

Op 24 januari 2007 was er een drukbezette bijeenkomst, georganiseerd door de Bewonersvereniging Dorpskern Barendrecht in het gebouw de Ontmoeting.

Corrie Righolt-Dam en ondergetekende waren aanwezig. Wethouder Bas Nootenboom heeft een presentatie gegeven over het gemeentelijk beleid voor het gebied rondom het Doormanplein, de Dorpskerk en de Watertoren. Met name ook de aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht, een procedure die binnenkort in gang wordt gezet, kreeg veel aandacht. De voorzitter van de Monumentencommissie, de heer Ard Kramer gaf ondermeer een toelichting over de rol van de Monumentencommissie. De voorzitter van de Bewonersvereniging, Dick Buitenhuis, presenteerde het beleidsplan voor de komende jaren.

gravurebarendrecht5ya
Alle sprekers en ook de meeste aanwezigen waren het globaal eens over het feit dat we het dit stukje Barendrecht moeten bewaren voor de toekomst. De echte invulling zal in de praktijk nog wel lastig blijken, maar als de intentie van alle betrokkenen globaal overeenkomt, en daar lijkt het op, dan gaat dat zeker lukken. Het moet werkbaar en haalbaar blijven, met ruimte voor de eigenaren van de panden om invulling te geven aan hun eigen wensen en met voldoende bewegingsvrijheid voor de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. Juist de combinatie van wonen, werken en recreatie in en rondom historische panden is uniek.
Of bijvoorbeeld de panden die opnieuw gebouwd moeten worden, zoals op de locatie Zwaal (naast het huis van huisarts Blom), passen in de omgeving van dit gebied, daar zal altijd wel discussie over zijn.

Met enige regelmaat krijgen we vragen over de term "passend in de omgeving", die ook herhaaldelijk valt in de discussie over de Centrumplannen, de ontwikkeling van het gebied aan de andere kant van de Barendrechtseweg, rondom het gemeentehuis.
overzichtcentrum

Als we het daar over hebben dan gaat het met name over de vraag: waar kan je eventueel in vijf of zes hoog bouwen en waar moet je je beperken tot minder hoge woongebouwen? Het is voor ons wel duidelijk dat, wanneer je betaalbaar wilt bouwen, je op enkele plaatsen echt die vijf of zes woonlagen moet toepassen. Als het er om gaat om de vraag waar wel en waar niet, dan willen we eerste de eerste schetsen van het stedenbouwkundig bureau afwachten. Dat zijn de echte deskundigen, die creatief zijn, en wiens vak het is om mooie en goede oplossingen aan te dragen. Er zijn plekken waar je het gevoel hebt, hier kan het wel, en op andere plekken liever niet. Je moet het dan echt in samenhang zien, en niet nu al locaties bepalen waar je wel en niet hoger kunt gaan bouwen. Over zaken als kleurstelling, daar moeten raadsleden nu echt geen uitspraken over gaan doen. Dat past niet bij "een raad op hoofdlijnen".
Wethouder Bas Nootenboom heeft overigens in de raadscommissievergaderingen aangegeven alle plannen in de raadscommissie en de gemeenteraad te zullen bespreken, ook als dat in sommige gevallen formeel niet nodig zou zijn. Dat vinden wij een goede zaak. Het is een onderwerp met een enigszins beladen historie, en uiteraard ook een onderwerp dat "leeft" bij een belangrijk deel van Barendrecht – Centrum.
Er is uiteraard een groot verschil als het gaat om het gebied ten westen (het Oude Dorp) of het gebied ten oosten (omgeving gemeentehuis) van de Barendrechtseweg. Wat ons betreft hoeft er in het oostelijk deel van het centrum, het gebied van de Centrumontwikkeling niet te worden gebouwd in de stijl van het historisch centrum; dat moet wel gebeuren bij (ver-) nieuwbouw in en rondom de historische dorpskern, en daar past uiteraard niet de discussie over vijf of zes hoog.

Bron foto's: weblog wethouder Bas Nootenboom