plaatje_legionella

Legionellabacterie in sporthal Vrijenburgpoort

Tijdens het vragenuurtje van de commissie  Samenleving van 15 januari 2007 heeft Adrie Luijendijk een vraag gesteld aan wethouder Coby van Deursen naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat ook in sporthal Vrijenburgpoort de legionellabacterie is aangetroffen.

Ondanks investeringen van tienduizenden euro's om dit te voorkomen is dit in korte tijd de tweede sporthal  waar deze bacterie is aangetroffen.
Nadrukkelijk is aan het college gevraagd wat zij hieraan gaan doen om dit te voorkomen.

plaatje_legionella

Eén legionella bacterie

Mevrouw van Deursen deelt mede dat het onderzoek nog volop aan de gang is. Bij de sporthal Vrijenburgpoort komt vervuild water binnen. De analyse hiervan is nog niet gereed. In sporthal De Driesprong, waar eerder de bacterie is aangetroffen, staat een verouderde installatie, het water met een temperatuur van 60 graden wordt vaker gemonitord en doorgespoeld.
Het college neemt de zaak serieus en neemt na advies van de GGD alle nodige maatregelen.
Daarnaast stelt de GGD het preventieplan bij door extra monsters en beheermaatregelen in niet optimaal beschermde hallen te nemen. Tevens wordt een plan voor bouwkundige maatregelen opgesteld. De in het verleden gedane investeringen beogen bescherming te bieden tegen de legionellabacterie, maar deze kunnen nooit volledig voorkomen worden.
Van belang is dat de volksgezondheid nooit in het geding is geweest. Alle anderen sporthallen zijn bemonsterd en legionella vrij. Mevrouw van Deursen heeft toegezegd dat de commissie Samenleving in februari a.s. hierover verder zal worden geïnformeerd.