De Kleine Duiker, levend landbouwmuseum

Op het landgoed De Kleine Duiker worden een aantal zaken gerealiseerd die het vroegere leven in en om de boerderij niet alleen laten zien, maar die ook mee beleefd kunnen worden. Het geheel krijgt een sterk open karakter zodat het publiek, jong en oud, van dichtbij kan ervaren wat vroeger in het Barendrechtse poldergebied zo gewoon was.

De doelstellingen van de Stichting om dit te realiseren zijn:
   
– Natuurbeheer op eigen grond
– Erfbeplanting (waaronder boomgaard, moestuin, kruidentuin) en landschapsbouw
– Educatie en voorlichting
– Demonstratie oude landbouwmethoden
– Expositie- en vergaderruimte
– Themadagen en cursussen
– Recreatieve mogelijkheden
– Werkervaringsplaatsen en leerwerkplaats

De Stichting werkt met vele enthousiaste vrijwilligers, maar voor het voortbestaan is personeel in vaste dienst een noodzaak. Voor de verzorging van de dieren en voor begeleiding en toezicht dient alle dagen van de week mensen aanwezig te zijn.
De Stichting heeft daartoe een verzoek gedaan bij de gemeente voor een structurele subsidie voor het aanstellen van 2 fte’s.
In de begroting van de gemeente was voor 2006 maar ook in de meerjarenraming tot 2009 geen subsidie opgenomen.

Onze fractie staat zeer positief ten aanzien van de doelstellingen en activiteiten van het levend landbouwmuseum. Hieraan wij uiting gegeven bij de Algemene Beschouwingen door het verzoek te ondersteunen om twee personeelsleden aan te stellen voor de verzorging van de dieren. Deze kunnen zo mogelijk naar onze mening dan ook ingezet worden bij andere plannen voor de Zuidpolder.
De volledige raad stemde in met het verzoek van de Stichting. Dit betekent dat ze in staat gesteld wordt om twee beheerders aan te stellen voor de kinderboerderij.
Wij zijn verheugd met deze uitkomst en wensen het bestuur van de Stichting veel succes bij de exploitatie en activiteiten van het levend landbouwmuseum.

Woordvoerder sport en recreatie