Parkeren bij horeca aan het Havenhoofd in Carnisse Veste

Op 31 maart 2009 heeft Klaas Groenendijk namens de CDA-fractie vragen gesteld over de parkeerproblemen bij Carnisse Veste.  

Inmiddels 3 1/3 maand geleden, op 15 december 2008 heeft Klaas Groenendijk  wethouder Zuurbier vragen gesteld over de parkeerproblemen bij het  "horecaplein" aan het Havenhoofd in Carnisselande. De wethouder heeft toen aangegeven dat hij in goed overleg is met de ondernemers en dat het allemaal nogal gecompliceerd is.

Hij hoopte toen begin 2009 overeenstemming te hebben over het parkeren in de garage onder het Marktplein (64 plekken).

Ook zou de aanleg van nieuwe parkeerplekken zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen.  Als dat allemaal niet snel genoeg zou lukken, dan zou hij met de eigenaar van Carnisse Veste gaan onderhandelen over het langer open houden van de parkeergarage.

Op 18 maart 2009 heeft de ondernemersvereniging Horecaplein het college een brief gestuurd, waarin zij deze toezegging ook noemt. Daarbij geeft men ook aan dat er tot op heden nog niks zichtbaars is gebeurd.

Wij kunnen ons voorstellen dat de ondernemers, de bezoekers en ook de bewoners die overlast ondervinden van het verkeerd parkeren door het gebrek aan plaatsen actie willen zien.  De vraag van de CDA fractie is dan ook: kunnen we die actie nu echt op korte termijn verwachten?

De wethouder Zuurbier heeft geantwoord dat hij verwacht dat de parkeergarage over 1 à  2 maanden open zal zijn voor het publiek. Ook zal er eind april begonnen worden met de aanleg van parkeerplaatsen aan de Reling.