Eigen bijdrage en WMO

De CDA-fractie heeft onlangs aan het college vragen gesteld over de eigen bijdrage in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

Onze vragen gingen specifiek over de hoogte van de eigen bijdrage van een persoonsgebonden budget (PGB) in het kader van de WMO.
Aanleiding tot het stellen van deze vragen was een individuele situatie, die de raad al enige maanden bezig houdt. De persoon in kwestie wordt na de invoering van de WMO geconfronteerd met een sterk verhoogde eigen bijdrage.
De CDA-fractie wil weten of alleen deze persoon met een verhoogde eigen bijdrage wordt geconfronteerd of dat het ook meer voorkomt.

Het college kon dat overzicht nog niet geven. Het wachten is op een evaluatie die in maart 2009 verwacht wordt. Deze evaluatie wordt in BAR-verband opgesteld. Dat betekent dat de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk deze evaluatie gezamenlijk opstellen.

De CDA-fractie is benieuwd ook van u te horen of meer Barendrechters in dezelfde situatie verkeren als de persoon die zich tot de raad gewend heeft.  Wordt u na de invoering van de WMO geconfronteerd worden met een sterk verhoogde eigen bijdrage voor het PGB of kent u iemand die dit overkomt? Laat het ons dan vooral weten. 

De vragen en antwoorden kunt u via de volgende link downloaden: wmo-eigen_bijdrage-vragen_en_antwoorden