Eigen bijdrage Wmo kan altijd worden gevraagd

Op 3 april 2012 is de raad akkoord gegaan met de een wijziging in de Wmo-verordening.  

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  worden voorzieningen getroffen als huishoudelijke hulp ( PGB), rolstoelen, scootmobielen etc.   De tekst van de oude verordening was zodanig dat er twijfel bestond of de gemeente wel een eigen bijdrage mocht vragen. De nieuwe verordening is zodanig geformuleerd dat dit altijd kan worden gevraagd van de aanvrager.

De CDA-fractie van Barendrecht is van mening dat er een eigen bijdrage kan worden gevraagd aan degene die een WMO-voorziening verstrekt krijgt. Als dit niet gebeurt zullen de kosten voor onze gemeente volledig uit de hand lopen. Vanzelfsprekend moet hier volgens de CDA-fractie niet uit het oog worden verloren dat de eigen bijdrage qua inkomen of vermogen wel kan worden gevergd van de gehandicapte. Het hebben van een chronische ziekte brengt immers al veel extra kosten met zich mee. De politieke discussie over de hoogte van de eigen bijdrage zal nog in de raad worden gevoerd. Vanzelfsprekend wordt hier weer nader over bericht op deze site.