Barendrechtse mobiele camera in werking.

Op 23 april 2012 is de mobiele camera unit (MCU) van Barendrecht officieel in gebruik genomen.  

De CDA-fractie van Barendrecht is van begin af aan een groot voorstander geweest van de aanschaf van deze mobiele camera.  Wij hebben dan ook in de gemeenteraad een positief stimulerende rol gepeeld in het gehele besluitvormingstraject.

Onze burgemeester tekende een overeenkomst met de politie die het apparaat in bruikleen krijgt en gaat bedienen.

De nieuwe camera is een wonder van technisch vernuft.

Hij kan op afstand worden bediend in die zin dat beelden direct kunnen worden afgelezen op een laptop vanaf een willekeurige locatie. Transport van de gegevens gaan via internet uiteraard binnen een beveiligd domein. Ook kan de camera vanaf de laptop worden gericht op een bepaald punt en er kan indien nodig worden ingezoomd. De camera kan uiteraard ook beelden registreren en opslaan, die later kunnen worden afgelezen.

Het mobiele karakter bestaat uit het feit dat de camera in zeer korte tijd kan worden getransporteerd van de ene naar de andere locatie. De voet waarop de camera staat kan worden "omgetoverd" in een aanhanger. De MCU is overigens onmiddellijk ingezet.

De CDA-fractie is van mening dat met deze aanschaf Barendrecht in combinatie met meer toezicht op straat weer een stukje veiliger zal worden. We hebben wel om een evaluatie gevraagd van de effecten van de MCU. Deze zal plaatsvinden en via deze site houden wij u  uiteraard verder op de hoogte.