Eindelijk een slagwerklokaal in de Baerne

Sinds 1994 lag de wens voor een eigen slagwerklokaal bij de muziekschool al op tafel. In de afgelopen 12 jaar werd er bij gebrek aan beter geoefend in een kamertje van 3×3 m. Maar nu heeft de gemeenteraad op 27 februari j.l. de intentie uitgesproken om bij de Voorjaarsnota de benodigde gelden voor een verbouwing hiervoor te reserveren. Behalve een slagwerklokaal worden er ook nog extra ruimtes bijgebouwd t.b.v. het Kreatief Werkhuis. Daarnaast  bestaat ook nog de wens bij het Kreatief Werkhuis en de muziekschool om de gymzaal geschikt te maken voor podiumfaciliteiten en expositieruimte. Hiervoor zouden in de gymzaal  geluidwerende voorzieningen moeten worden aangebracht. De gehele verbouwing staat begroot voor € 810.000,-
Helaas is er ook een tweede verbouwing noodzakelijk en wel aan het Trefpunt, waar de harmonievereniging zijn repetities en uitvoeringen houdt. Hier worden de geluidsnormen overschreden zodat er geluidisolerende voorzieningen moeten worden aangebracht. Deze operatie staat voor € 220.000,- begroot.
Het College heeft nu gemeend om de kosten hiervan uit het budget van verbouwing van de Baerne te halen, waardoor de geluidwerende voorzieningen voor de gymzaal komen te vervallen.
Marianne van Wilgenburg-Beernink, woordvoerder cultuur, betoogde in de gemeenteraad dat er een grote behoefte is aan extra podiumfaciliteit in Barendrecht en dat de gymzaal zonder aanpassingen slechts beperkt inzetbaar is. Voorts is het geluiddicht maken van de gymzaal tegelijk met de andere verbouwing veel goedkoper te realiseren.
Wethouder Silvis zegde toe om te proberen om op het budget voor Het Trefpunt zodanig te bezuinigen dat er nog geluidwerende voorzieningen voor de gymzaal overschieten. De gemeenteraad moet formeel nog bij de Voorjaarsnota het budget voor de verbouwing van de Baerne en het Trefpunt  toewijzen.

Woordvoerder cultuur