CDA: Extra gelden bestrijding kinderarmoede juist besteed?


Barendrecht | Tijdens de uitzending van Nieuwsuur op 24-11-2017 werd door wethouder Van der Linden aangegeven dat de extra bijdrage vanuit het Rijk,  de zogenaamde “Klijnsma-gelden”, niet rechtstreeks aan kinderen in armoede wordt uitgegeven. De fractie van CDA Barendrecht wil hier zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben en heeft vragen aan het college gesteld.

 

Vragen aan het College:

 

Geacht college,

In de uitzending van Nieuwsuur van 24 november 2017 heeft de heer Van der Linden een aantal uitspraken gedaan over de besteding van gelden om kinderarmoede te bestrijden.

Het ging hierbij m.n. om geld dat het vorige kabinet extra ter beschikking heeft gesteld aan gemeenten, dat direct ten goede zou moeten komen aan kinderen die in armoede leven. Dit budget wordt ook wel de “Klijnsma-gelden” genoemd.

Nu weten wij als fractie dat in de media, en zeker bij TV uitzendingen, “geknipt en geplakt” wordt. Onze fractie concludeert echter dat de wethouder in Nieuwsuur in ieder geval niet met stelligheid heeft aangegeven dat de Klijnsma-gelden volledig ten goede komen aan Barendrechtse kinderen in armoede.

Wij achten het van belang om aan te geven dat de wethouder tijdens de begrotingsbehandeling als het gaat om vragen over “armoedebestrijding” op de vragen 7d, 7e en 7f heel duidelijk heeft aangegeven dat het “gehele bedrag van de Klijnsma-gelden, met uitzondering van een klein deel voor communicatie en informatie, wel rechtstreeks aan de doelgroep wordt besteed”.

Onze fractie heeft de volgende vragen aan de wethouder;

1/ Komen alle Klijnsma-gelden direct ten goede aan de doelgroep, t.w. Barendrechtse kinderen die in armoede leven?

2/ Indien bevestigend willen wij graag een gedetailleerd overzicht van de besteding van de Klijnsma-gelden?

3/ Indien de Klijnsma-gelden niet volledig worden uitgegeven aan de kinderen in armoede, waarom is dit niet gebeurd?

4/ Indien het college het besluit heeft genomen om de Klijnsma-gelden niet aan de doelgroep uit te geven, is de raad dan wel bij betrokken geweest bij deze beslissing?