CDA: geen kinderarmoede in Barendrecht?

Op 10 november jl. kreeg de CDA fractie een petitie onder ogen van de Jongere Socialisten Barendrecht waarin wordt opgeroepen om extra geld besteden aan kinderen in Barendrecht die in armoede leven. Als CDA fractie is onze eerste reactie dat wij het fantastisch vinden dat deze  Jongere Socialisten zich inzetten voor dit doel. Wij willen, evenals de initiatiefnemers van de petitie, dat kinderen niet worden geconfronteerd met het “spook van de armoede”.

 

Onze fractie is ook daadwerkelijk in gesprek geweest met kinderen die arm zijn.
Het grootste probleem is inderdaad dat deze kinderen mee willen doen aan de samenleving maar hierin worden belemmerd door geldgebrek. Ze willen meedoen met kinderfeestjes en een leuk cadeautje kunnen meenemen en ze willen deelnemen aan schoolreisjes waar een bijdrage voor wordt gevraagd. De Jongere Socialisten vinden dit ook en ze hebben gelijk. Als de opstellers echter beweren dat kinderen niet kunnen meedoen aan de samenleving omdat de extra gelden van het rijk nog niet zijn uitgegeven dan zitten ze er naast volgens het CDA.

 

Onze  gemeente heeft recentelijk een minimabeleid ingevoerd waar juist aan kinderen is gedacht. Voor kinderen van de doelgroep is jaarlijks een kindpakket van 350 euro (tot 12 jaar) of 450 euro (12-18 jaar) beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld aan een lidmaatschap voor een sportvereniging of cultuurinstelling worden besteed. Er is geen ingewikkeld verantwoordingssyteem meer. Er komen ook meer  kinderen in aanmerking omdat de inkomensgrens is verruimd.

 

De opstellers van de petitie hebben eveneens gelijk als als het gaat om een extra financiële impuls vanuit het rijk. Het kindpakket is dan ook een aantal weken geleden nog aanzienlijk uitgebreid. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is 200 euro per kind per jaar beschikbaar, kinderen in het brugklasjaar krijgen bovenop de eerder genoemde bedragen nog eens 250 euro en in de jaren hierna nog eens jaarlijks 100 euro. Er is bovendien nu een kosteloze zwemlesregeling voor kinderen zonder zwemdiploma vanaf 5 jaar van ouders met een minimuminkomen. Tenslotte is in Barendrecht onlangs de regeling “reiskosten voor minima” ingevoerd. Reiskosten worden met deze regeling ruimhartig verstrekt aan mensen met een minimum inkomen. Ook worden kinderen hier specifiek genoemd waar het gaat om reiskosten voor scholing of het onderhouden van sociale contacten. De gemeenteraad zal ervoor waken dat het geld daadwerkelijk aan de kinderen wordt besteed.

 

Al met al is CDA Barendrecht van mening dat er de afgelopen tijd door de plaatselijke politiek al veel gedaan is voor kinderen die leven in een gezin met weinig geld. Voor ideeën hoe wij kinderen in armoede nog meer kunnen helpen staan wij als fractie altijd open. De Jongere Socialisten zijn van harte welkom bij de CDA fractie om nog eens van gedachten te wisselen.