Feiten en fabels van het nieuwe afvalbeleid

Het zal u vast niet zijn ontgaan ; er wijzigt het een ander op het gebied van de afvalinzameling in Barendrecht. In de media zijn berichten verschenen over het nieuwe beleid en er is zelfs een petitie gestart; het leeft dus onder de inwoners. De centrale vraag is waarom er een nieuw systeem moet komen voor afvalinzameling? Het is toch allemaal prima geregeld?

Barendrecht scheidt haar afval onvoldoende, dat heeft  een negatief effect  op het milieu en als wij niets doen, zullen de lasten voor de inwoners aanzienlijk stijgen. Barendrecht moet, om dit te voorkomen, meer gaan scheiden.  In de berichtgeving over het nieuwe afvalbeleid zitten nogal wat onwaarheden. In dit bericht wil ik namens de CDA fractie de feiten van de fabels scheiden:

  • Fabel: De ondergrondse containers gaan verdwijnen. Juist niet! Voor de hoogbouw verandert er niets, er komt alleen een ondergrondse container voor het GFT afval bij. Voor de laagbouw blijft de ondergrondse container beschikbaar voor het restafval.
  • Fabel: Barendrecht wordt overspoeld met containers. Onjuist! Inwoners die in de laagbouw wonen, krijgen twee minicontainers om de noodzakelijke afvalscheiding te vergemakkelijken. Er is bewust voor het minimale aantal van 2 gekozen door geen aparte minicontainer voor plastic, metaal en drankkartons en restafval in te voeren.
  • Fabel: De kosten voor de afvalinzameling gaan door dit systeem omhoog want de gemeente heeft geld nodig. Absoluut niet! Een gemeente mag niets verdienen op deze belasting. Het nieuwe systeem  zorgt er juist voor dat de kosten van de afvalinzameling slechts beperkt toenemen. Doorgaan met het huidige systeem zou ieder Barendrechts huishouden 10% extra gaan kosten de komende jaren. De gemeente verdiend dus geen eurocent aan dit nieuwe systeem….
  • Fabel: Afval Loont wordt de nek omgedraaid en de mensen worden ontslagen. Absoluut onwaar: Afval Loont wordt een faire kans geboden om zich permanent in Barendrecht te kunnen vestigen als afvalinzamelaar. Van gedwongen ontslag is geen sprake. De medewerkers zullen  overgenomen worden door de gemeente en een werkplek krijgen in de gemeentelijke organisatie.
  • Fabel: Het weigeren van minicontainers is zonder gevolgen; onwaar! Het GFT en papier moet u gescheiden aanbieden als u daarvoor middelen ter beschikking hebt gekregen van de gemeente. Als u deze weigert dan zal u uw eigen afval moeten wegbrengen waarbij  u het GFT en papier nog steeds gescheiden moet aanbieden (bv. op het afvalaanbiedstation).

Met bovenstaande hopen wij een aantal zaken voor u duidelijk gemaakt te hebben en meerdere fabels uit de wereld geholpen te hebben Mocht u desondanks nog vragen hebben dan hoor ik die graag. U kunt al onze fractieleden aanspreken, mailen, bellen of anderszins benaderen!

Tagged