Onderscheidingen ook voor CDA’ers

Burgemeester Jan van Belzen heeft vrijdag 26 april bij zes Barendrechters een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De heer Van Dijk, mevrouw Van Dijk-Pieters, de heer Hoek en de heer Oggel zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Heule en de heer Steen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet.

De heer Heule en de heer van Dijk zijn leden van het CDA, bij ons is bekend dat zij zich gedurende lange tijd verdienstelijk hebben ingezet voor de samenleving en daar mogen we best trots op zijn.

De heer F. Heule heeft zich vele jaren ingezet voor de Barendrechtse en landelijke samenleving. Hij doet dit met veel toewijding en plezier. Meneer Heule heeft zich 19 jaar lang ingezet voor Make-a-Wish Nederland. Hij heeft bijgedragen aan een medische lijst die hielp bij het vaststellen van de doelgroep. Deze lijst is bovendien als basis gebruikt door de internationale organisatie. Hij heeft vanuit Make-a-Wish veel kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte een onvergetelijke dag bezorgd. Hij had hierbij altijd oog voor de wenskinderen en hun gezinnen. Hij is ook betrokken geweest bij vele onderzoeken die het werk van de stichting ondersteunen. Door zijn toewijding zijn veel wensen in vervulling gegaan en is Make-a-Wish in de medische wereld op de kaart gezet. Meneer Heule draagt ook de Protestantse Gemeente Barendrecht een bijzonder warm hart toe. Hij heeft zich ruim 16 jaar ingezet voor catechesewerk. Zijn vaardigheid om op een zeer prettige en open manier met mensen in gesprek te gaan heeft veel jongeren geholpen in het vinden van hun weg in geloofs- en zingevingsvragen. Namens de Protestante Gemeente Barendrecht zit hij al sinds 1995 in de Raad van Toezicht van het Ikazia Ziekenhuis. Hij is in deze functie een verbinder tussen de Protestante Gemeente en het ziekenhuis. Ook is hij al ruim 10 jaar bestuurslid van Stichting Steun van het Ikazia Ziekenhuis. De heer Heule was ook een periode voorzitter van scouting Beelaerts van Blokland en heeft zich toen ingezet voor de nieuwbouw van het clubhuis.

De heer A.D. van Dijk zet zijn financieel inzicht al heel wat jaren in voor verschillende verenigingen in Barendrecht. Hij was actief voor het CDA, onder andere als penningmeester en zette zich ruim 30 jaar in voor de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven. Hier heeft hij het algemene en financiële beleid mede vormgegeven. Hij was penningmeester van de Christelijke jeugdvereniging en is actief als ambtsdrager. Hij was ook enkele jaren ouderling-kerkrentmeester. Nog steeds bezorgt hij per fiets brieven aan kerkleden die buiten de gemeente Barendrecht wonen. De heer Van Dijk is sinds 1996 lid, secretaris en deelnemer aan verschillende commissies van Toerclub Barrhopoort. Ook is hij een aantal jaar voorzitter geweest. Daarnaast heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van Wielersportbond NTFU. Nu is hij actief lid van de toercommissie en houdt zich bezig met de planning, opzet en uitvoering van toertochten. Meneer Van Dijk is altijd bereid te helpen en de handen uit de mouwen te steken als er iets moet gebeuren. Zo ook bij volleybalvereniging C.V.V. Spirit, waar hij ook al 30 jaar actief is. Als commissielid maar ook van 1988 tot 1994 als voorzitter. Hij organiseert onder andere uitwisselingsweken met zusterstad Louny in Tsjechië. De heer Van Dijk organiseert in zijn vakantie toertochten op de ski’s in Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Hij is buitengewoon actief, heeft een talent voor organiseren en financiën en is erg behulpzaam.

Namens het CDA Barendrecht felicitaties voor alle gedecoreerden!

Tagged