Fractievoorzitters tekenen coalitie-akkoord

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 24 april 2006 tekenen de fractievoorzitters Wim van der Hoek (VVD), Kees Pieren (PvdA) en Corrie Righolt-Dam (CDA) het coalitieakkoord voor de komende raadsperiode. 

De drie partijen hebben in dit document zaken opgenomen, die zij in de periode 2006-2010 gerealiseerd willen zien. In het collegeprogramma zal het college deze plannen en reeds bestaand beleid door rekenen en voorzien van doelen die binnen vier jaar gehaald moeten worden. Op dat moment worden duidelijke keuzes gemaakt wat uitgevoerd gaat worden.
Voor de behandeling van het collegeprogramma in de raad zal er voor de Barendrechters een mogelijkheid zijn hun mening  te geven.  U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Download het coalitieakkoord

v.l.n.r Corrie Righolt-Dam (CDA), Wim van der Hoek (VVD) en Kees Pieren (PvdA) teken het coalitie-akkoord