Frisse lucht op scholen ?

De luchtkwaliteit van de Barendrechtse scholen laat te wensen over, zo stellen de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, SGP/CU,GroenLinks en D66. Dit punt hebben deze partijen opgenomen in het coalitieprogramma en daarmee hebben ze het college verzocht dit op te pakken. Binnenkort zal het college laten weten hoe dit opgepakt zal gaan worden.
Vorig jaar beginnen de signalen over slechte luchtkwaliteit binnen te druppelen, schoolbesturen hebben hier ook melding van gemaakt richting de gemeenteraad en er zijn al enkele onderzoeken naar gedaan.  De coalitiepartijen vinden frisse lucht in scholen  belangrijk en zien daarom ook graag dat dit onderwerp goed de aandacht krijgt van het college,  zodat dit probleem in samenspraak met de schoolbesturen kan worden opgelost. 

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft oppositiepartij EVB getracht dit onderwerp nu al op de agenda te zetten van de gemeenteraad. We ondersteunen het belang van het onderwerp en dus ook behandeling in de gemeenteraad maar dan wel nadat het college haar plannen heeft voorgelegd aan de raad. Een overhaaste behandeling van dit onderwerp doet deze serieuze zaak geen goed. Bovendien werd dit onderwerp pas net voor de vergadering door de oppositiepartij EVB op de agenda gezet met een reeks aan nog te lezen stukken. De behandeling daarvan zou daarom zijn uitgelopen op een fiasco; daarvoor is het onderwerp te belangrijk. De gemeenteraad heeft de behandeling van dit onderwerp van de agenda gehaald.

Moties
Tijdens de vergadering heeft de oppositiepartij EVB tot tweemaal toe geprobeerd om het onderwerp toch te behandelen door middel van het indienen van moties. Dat is bijzonder, mede omdat de coalitiepartijen net daarvoor hadden aangegeven dit te belangrijk te vinden om even snel zonder voorbereidingstijd te bespreken. Beide moties werden uiteraard niet aangenomen.

Politiek spel
De coalitiepartijen hebben de acties van EVB opgevat als een spel, niet op inhoud maar op posities en imago van bestuurders, dit om politieke punten te scoren voor ogen van de media en de inwoners van Barendrecht. Als reactie hierop hebben de coalitiepartijen aangegeven dat dit nooit de bedoeling kan zijn van gekozen volksvertegenwoordigers en hebben dat beantwoord middels een motie van afkeuring. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen en dient  als signaal richting de oppositiepartij EVB hoe je niet met elkaar om moet gaan over dit soort belangrijke onderwerpen.

 

Tagged