Geen redenen voor koopzondagen in Barendrecht

Middenbaan

BARENDRECHT – Op 17 december 2013 komt de VVD met een voorstel de winkels op zondag open te stellen.  Er ligt een initiatiefvoorstel, maar hoe de liberalen uitvoering gaan geven aan hun langgekoesterde wens is de grote vraag.  Het enige dat duidelijk is, dat er over de zondagsopenstelling gesproken kan worden in een commissie Samenleving het volgend jaar. Daarna volgen de regels.

Het CDA is al sinds 1997, het jaar dat die mogelijkheid bestaat duidelijk:  geen winkels in Barendrecht op zondag. Niet in  Reijerwaard en Cornelis, niet op de Middenbaan,  niet in  Carnisse Veste en niet in  Vaanpark.

Zondag is een rustmoment in ons jachtige leven.  De dag om naar de kerk te gaan, maar ook om te ontspannen en familie en vrienden te ontmoeten. Maar ook de dag van rust in de wijk. Eens geen files richting bijvoorbeeld het Zweedse woonwarenhuis.  Bovendien vindt het CDA dat onze winkeliers al 6 dagen in touw zijn in hun winkel.  Ook die winkeliers hebben één dag in de week nodig om te ontspannen en samen te zijn met hun familie.  De meerderheid van deze MKB-ers is niet van plan zijn/haar winkel op te doen op zondag. Waarom is dan een dergelijke regel dat het wel kan nodig?

Bij de vorming van deze coalitie is net als bij de coalities vanaf 1998 altijd afgesproken dat de zondagsopenstelling een vrije kwestie is, die door de raad wordt geïnitieerd.  De CDA-fractie is wel verrast over het tijdstip dat onze coalitiegenoot nu met het plan komt.   11,5 jaar kwam er geen enkel initiatief, het afgelopen half jaar was er geen enkel signaal dat de VVD met dit plan zou komen en nu net voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wil de VVD dat de raad nog een besluit neemt.

De CDA-fractie heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat  de meerderheid van de raad besluit. Maar de CDA-fractie en de CDA-wethouder in het college zeggen nee tegen een dergelijk voorstel en willen ook niet dat het college met een dergelijk voorstel moeten komen.

Het wachten is nu wie op 17 december 2013 de VVD gaan volgen en nog snel voor de verkiezingen geregeld willen hebben om de winkels op zondag te openen in Barendrecht.  Als een meerderheid, dat wil zal behandeling een vervolg krijgen. Wij houden u zeker op de hoogte.

Wat de CDA-fractie betreft wordt dit inzet van de verkiezingen en horen we de Barendrechters of ze dit willen. Dat kunnen ze doen door te stemmen om partijen dit om uiteenlopende redenen tegen de openstelling van winkels op zondag zijn.

Kortom: koopzondag in Barendrecht, niet doen!

[avatar user=”Corrie” size=”thumbnail” align=”right”]